Spring naar inhoud


Lakse vrienden

Beste Beatrijs,

Mijn man en ik proberen in deze coronatijd binnen de regels er het beste van te maken. We ontvangen beperkt mensen thuis en gaan af en toe ergens op bezoek. Mij valt op dat veel mensen niet ventileren of te dicht bij mij komen. Ook zijn er mensen van wie ik weet dat ze contact hebben met volwassen (klein)kinderen of daar weer de vrienden van. Kortom, ik voel me bij veel mensen niet prettig. De vraag is hoe ik het beste daarmee om kan gaan. Hun de waarheid vertellen: ‘je ventileert niet zo goed’, ‘je komt te dicht bij me’, ‘je bent niet zorgvuldig in je contacten’? Of alles afwimpelen: ‘Wij hebben zo weinig mogelijk contact gezien de huidige situatie’? Dit laatste klopt niet helemaal, omdat we wel op bezoek gaan bij vrienden van wie we weten dat ze ook zorgvuldig zijn.

Verschillende coronanormen

Beste Verschillende coronanormen,

Bedenk dat u het enige gedrag dat u kunt controleren dat van uzelf is. Op niets wat andere mensen doen hebt u greep, behalve als men zich fysiek te dicht bij u ophoudt. Op dat moment kunt u de anderhalve-meter-regel in herinnering brengen, maar u kunt hen er niet van weerhouden om sociale contacten te onderhouden met hun eigen volwassen (klein)kinderen of met wie dan ook. U hebt geen invloed op hoe dicht ze bij anderen in de buurt komen. U kunt hen niet aansporen om de ramen open te zetten in hun eigen huis, als ze geen zin hebben om in de kou te zitten.

U kunt wel een gesprek voeren om te peilen hoe precies of hoe rekkelijk uw bekenden omgaan met de regels, maar dan om uw eigen toekomstig gedrag te bepalen, niet om hen tot uw orde te roepen. Als bepaalde mensen niet aan uw standaarden voldoen, schort u de omgang met hen op tot betere tijden. Als ze op dezelfde lijn zitten als u, blijft de omgang in stand.

Artikelen in Corona, Visite, Vrienden en kennissen.

Gelabeld met , .


4 reacties

Blijf op de hoogte, abonneer je op de RSS feed voor reacties op dit artikel.

 1. Ivonne schrijft

  We hebben allemaal de neiging ons eigen gedrag als positief te beschouwen en snel de negatieve kanten van andermans gedrag te zien. Niemand ontsnapt daaraan – ook deze brievenschrijver niet. Eigen gedrag wordt snel vergoelijkt – je snap van jezelf de redenen waarom je iets doet of laat. Van anderen ken je de redenen niet en zijn dingen vaak zwart wit. Gelukkig erkent de brievenschrijver ook dat ze zich naar eigen inzicht bepaalde vrijheid permitteren (“wel op bezoek gaan bij vrienden”). Zou het de schrijver verbazen dat er een hoop mensen zijn die dat ook als roekeloos zouden bestempelen? Dat er mensen zijn die nu al bijna 9 maanden niemand hebben gezien? Het is belangrijk elkaar niet te veroordelen of de les te lezen, je weet niet waarom iemand iets wel of niet doet. En inderdaad je eigen afwegingen te maken.

 2. Anne schrijft

  Nodig de mensen thuis uit. Dan is de situatie het beste onder controle.

 3. Evelyn schrijft

  Opmerkingen als : “Je ventileert niet zo goed” of: “Je komt te dicht bij me” kunnen ook meer positief geformuleerd worden: “Zou er een raampje open mogen, voor de ventilatie?” en “Wil je alsjeblieft wat meer afstand houden, dan voel ik me veiliger?” Overigens blijkt uit meer en meer onderzoek, dat als je een hele avond in een kamer zou zitten met iemand die achteraf besmet blijkt, dat afstand houden niet veel helpt. Ventileren wel! En wat ook fantastisch is: koop een UV-lamp of een ionisator. Die halen alle virussen uit de lucht en maken dus dat je in je eigen huis veilig bent. Google maar eens. Het is mij een raadsel waarom in Nederland dit sorot maatregelen nog niet veel geadviseerd worden. In Duitsland bijvoorbeeld koopt de overheid dit soort apparaten voor de grotere gebouwen. En in een Engels ziekenhuis is de verspreiding van een resistente bacterie erdoor gestopt.

 4. Stella schrijft

  Google bracht me bij het RIVM: https://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/609330004.pdf
  Komt neer op geen wetenschappelijk aangetoonde verbetering. Wel tegenindicaties.
  Quote: Dit informatieblad geeft een systematisch overzicht van de wetenschappelijke literatuur over gezondheidseffecten van ionisatoren in dagelijkse verblijfsruimtes (woningen, scholen, kinderopvang en kantoorruimtes). Ionisatoren produceren een stroom van geladen deeltjes (ionenstroom) in de lucht die (fijn)stofdeeltjes in de omgeving doen neerslaan. In theorie heeft dit een gunstige invloed op de luchtkwaliteit, en daardoor mogelijk op gezondheidsklachten die met de luchtkwaliteit samenhangen, met name astma. De invloed op de luchtkwaliteit is echter beperkter in grotere ruimtes en ruimtes waar de lucht meer in beweging is (bijv. door activiteiten of ruimere ventilatie). Daarnaast genereren ionisatoren veelal ozon. Dit kan weer leiden tot de vorming van nieuwe stoffen in de lucht waaronder aldehyden. Een tweede effect van de ionenstroom betreft een effect op het metabolisme van serotonine, een neurotransmittor in de hersenen. Dit is aangetoond bij proefdieren, maar nog niet bij mensen. In theorie kan verandering van de hoeveelheid serotonine in de hersenen een effect hebben op neuropsychologische symptomen van depressiviteit en leerproblemen gerelateerd aan inprenting. /quote
  Dus niet de hele dag aan laten staan. Niet ’s nachts aanzetten, want dan ben je weerloos. Overdag ben je in beweging en komt hopelijk ook buiten.Sommige HTML is toegestaan