Spring naar inhoud


Hoe vrij is de keuze van een naam?

Beste Beatrijs,

Mijn neef (zoon van de zuster van mijn moeder) heeft een dochter gekregen. De hele familie is blij, behalve ik! Want de roepnaam die hij en zijn vrouw hun kindje hebben gegeven, was juist de naam die mijn vrouw en ik hadden bedacht voor ons tweede kind, gesteld dat we dat zouden krijgen en dat het een meisje zou zijn. Het is geen naam die in onze familie voorkomt, gewoon een mooie en bijzondere naam, waar we ons al een beetje aan hadden gehecht en op verheugd. Moeten we deze naam nu uit ons hoofd zetten of kunnen we hem toch kiezen? Het gevolg zou zijn dat mijn grootouders twee achterkleindochters met dezelfde voornaam hebben. Mijn familie van moederszijde is relatief klein en komt ten minste tweemaal per jaar samen, met Kerstmis en op familieweekend. De naamgenootjes zullen elkaar dus geregeld ontmoeten. Wat zegt de etiquette hierover?

Dezelfde naam geven

Beste Dezelfde naam geven,

Er is op dit moment geen sprake van een dochter in aantocht, dus het probleem is niet heel urgent. Wanneer een zwangerschap zich voordoet en wanneer u inderdaad kunt uitzien naar een meisje, is er tijd genoeg om over een naam na te denken. Misschien dringt zich een andere naam aan u op, misschien wilt u nog steeds Guinevere (of wat u dan ook had bedacht). Er is geen bezwaar om vast te houden aan uw eerste voorkeur. Ouders zijn vrij in hun namenkeuze en het feit dat een neef van u dezelfde naam heeft gekozen voor zijn dochter doet er niet toe. Niemand kan een naam claimen, dus die naam is niet vergeven.

Als een broer/ zuster van u of van uw vrouw u voor was geweest, kan ik me voorstellen dat u zou aarzelen om dezelfde naam te nemen, omdat u gebrek aan originaliteit kan worden verweten en omdat een identieke naam verwarring kan geven binnen de familie. Maar voor kinderen van neven of nichten gaan die overwegingen niet op. Het aantal achterneven en -nichten van iemand kan oplopen tot in de tientallen en doorgaans verkeren deze verre familieleden niet veelvuldig in elkaars nabijheid. Het zijn er te veel om een naamkeuze op af te stemmen. Omwille van de twee keer per jaar dat deze familietak elkaar treft hoeft u niet af te zien van uw voorkeursnaam.

Artikelen in Traditionele etiquette, Zwangerschap en baby's.

Gelabeld met .


1 reactie

Blijf op de hoogte, abonneer je op de RSS feed voor reacties op dit artikel.

  1. Annabel schrijft

    Op zich kwam (en komt het soms nog) voor dat neven en nichtjes dezelfde voornaam hebben vanwege vernoemen (talloze keren Jaap, Jacob of Jacobine) maar dit is natuurlijk een ander verhaal. Ik denk dat briefschrijver het een vervelend idee vindt dat hij als naäper kan worden gezien als zij dezelfde naam voor een dochtertje gebruiken. Ze hoeven zich niet te verdedigen vind ik. Ze kunnen altijd stellen dat zij die naam al langer in gedachten hadden (wij hadden de naam voor onze dochter al 4 jaar in gedachten vóór zij werd geboren) en ach, de ouders van het eerste kind met diezelfde voornaam zullen zich hooguit gestreeld voelen en niet beledigd.
    Voor een samenzijn van een paar keer per jaar zou ik niet een andere naam gaan kiezen. Het kan ook nog makkelijk dat het kind later in de klas komt bij één of meer naamgenootjes, hindert ook allemaal niet.
    Altijd de naam kiezen die je zelf graag wilt en de buitenwereld heeft daar geen stem in!Sommige HTML is toegestaan