Spring naar inhoud


Neef praat mee over familiezaken

Beste Beatrijs,

Onlangs vierden mijn man en ik samen onze verjaardagen met onze familie. ’s Middags zijn onze eigen kinderen ook van de partij, in de avonduren is het een familiefeestje voor de ouderen. Deze keer brachten mijn oudere zuster en haar man hun zoon van 18 mee. We keken even verbaasd op dat hij óók voor de deur stond, maar lieten het drietal natuurlijk binnen. Het bezoek bleef tot in de kleine uurtjes en allerlei familiezaken passeerden de revue. Niemand leek zich eraan te storen dat deze neef van 18 erbij zat en alles mee aanhoorde, zelfs wijsneuzig commentaar gaf. Ik voelde me er erg ongemakkelijk onder, vind de financiële en huwelijkse zorgen van niet-aanwezige familieleden, of de eigenaardigheden van de evenmin aanwezige opa niet voor de oren van zo’n neef of kleinzoon bestemd. Hoe ga je hiermee om?

Neef luistert mee

Beste Neef luistert,

Ik kan me wel iets voorstellen bij uw reserve. Bepaalde onderwerpen lenen zich minder voor de oren van kinderen. Anderzijds denk ik dat het generatieverschil op een gegeven moment wegvalt. Een neef (kleinzoon) van 18 is volwassen. Als er iets aan de hand is met opa of met een broer of zuster, zingt die informatie rond in de familie en komt ook bij de jongeren terecht.

U voelt u ongemakkelijk, als er over niet-aanwezige familieleden wordt gepraat, terwijl uw neef van 18 erbij is. Waarom? Omdat het teveel op roddelen lijkt? Maar het ís roddelen. Vraag uzelf af: zouden de niet-aanwezige familieleden het vervelend vinden als ze wisten dat er zo over hen werd gepraat? Als dat het geval is, dan moet dat überhaupt niet gebeuren, los van het feit of die 18-jarige er wel of niet bij zit. Als ze het niet erg vinden (omdat ze weten dat er altijd over niet-aanwezigen wordt gepraat – dat doen ze zelf namelijk ook), dan maakt het ook niet uit of jongeren van een generatie later daar bijzitten. Familie is familie en iemand van 18 wordt geacht niet meer te schrikken van de zaken des levens.

Ik zie weinig bezwaarlijks in deze gang van zaken, sterker nog: dit is de manier waarop het nu eenmaal toegaat in families die een hechte onderlinge band hebben en gewend zijn elkaars wel en wee door te nemen. Zolang er niet kwaadaardig over niet-aanwezigen wordt gesproken, is er niets aan de hand.

Artikelen in Familie, Verjaardag.

Gelabeld met .


0 reacties

Blijf op de hoogte, abonneer je op de RSS feed voor reacties op dit artikel.Sommige HTML is toegestaan