Spring naar inhoud


(On)gelijke bedeling van kleinkinderen

Beste Beatrijs,

Voor onze oudste kleinzoon, opgroeiend in een gezin met een minimuminkomen, hebben wij als grootouders flink gespaard, omdat van de ouders weinig te verwachten valt. De twee andere kleinkinderen groeien op in een gezin met een structureel inkomen van circa vier keer modaal. Hebben die twee andere onder het motto ‘gelijke monniken, gelijke kappen’ aanspraak op een vergelijkbaar spaarregime van de grootouders?

Sparen voor kleinkind

Beste Sparen voor kleinkind,

Normaal gesproken (in gezinnen met een vergelijkbare financiële achtergrond) is het verstandig om kleinkinderen gelijk te bedelen, dus evenveel geld te geven. Maar in dit geval is er sprake van een schrijnend verschil tussen het ene en het andere gezin. Twee kleinkinderen groeien op in weelde, het andere kleinkind in relatieve armoede. In dat geval kunt u prima uw spaarinspanningen reserveren voor het arme kleinkind. Omdat het u vooral om hulp te doen is, kunt u makkelijk eisen aan de schenking verbinden. Wanneer u uw schenking oormerkt als bijdrage voor studie- of opleidingskosten, voorkomt u dat het geld wordt aangewend voor luxe tralala-uitgaven. Het geld dat u uw kleinzoon ter beschikking stelt vanaf z’n achttiende jaar of na het behalen van zijn middelbare-schooldiploma bestempelt u niet zozeer als een cadeau (waar mensen in principe mee mogen doen wat ze willen), maar als een bijdrage aan zijn toekomst. De andere kleinkinderen zullen niet speciaal jaloezie in zich voelen opkomen, wanneer hun neef een financieel steuntje in de rug krijgt voor noodzakelijkheden die de rijken vanzelfsprekend toevallen.

Artikelen in Grootouders en kleinkinderen.

Gelabeld met .


0 reacties

Blijf op de hoogte, abonneer je op de RSS feed voor reacties op dit artikel.Sommige HTML is toegestaan