Spring naar inhoud


Brief ondertekenen

Beste Beatrijs,

Ik heb een leidinggevende functie in een overwegend door mannen bevolkte sector. Gewoonlijk weiger ik om een brief te ondertekenen met Mw. Mannen ondertekenen immers ook niet met Dhr. Als gevolg daarvan krijg ik met enige regelmaat brieven terug met ‘Geachte heer’. Ik vind het onbeleefd dat mensen niet de moeite nemen om te informeren met wie ze te doen hebben en er automatisch van uitgaan dat het om een man gaat. Onlangs sprak ik hierover met een collega. Hij stelde dat het geen kwestie van emancipatie is, maar dat de etiquette voorschrijft om met mw. te ondertekenen. Ik heb hem beloofd mijn gewoonte aan te passen als hij inderdaad gelijk heeft. Graag verneem ik van u het verlossende woord.

Vrouw in een mannenwereld

Beste Vrouw in,

Het is absoluut geen etiquette om een brief met mw. te ondertekenen. Zoals u terecht schrijft, ondertekent een man zijn brief ook niet met dhr. Huppeldepup. De schrijfwijze ‘dhr’. en ‘mw.’ dient sowieso te allen tijde te worden vermeden. Ook neemt geen man de telefoon op met ‘Meneer Smit’. Alleen vrouwen van 60-plus melden zich nog aan de telefoon met ‘Mevrouw Smit’, dus ook dit is een uitstervende conventie. Afgezien van de titulatuur adresseert men een brief ofwel aan De heer P. Smit, ofwel aan P. Smit tout court. Mutatis mutandis ofwel aan Mevrouw P. Smit, ofwel aan P. Smit.

De fout ligt ontegenzeggelijk bij uw correspondenten. Zij mogen er in deze tijd niet automatisch van uitgaan dat ze wel weer met een man te maken zullen hebben. Kennelijk lopen er veel mensen met oogkleppen rond in uw sector. Als iemand niet weet of de geadresseerde een man of een vrouw is, luidt de correcte aanhef: ‘Geachte heer/mevrouw’. De andere mogelijkheid is ‘Geachte P. Smit’. Met deze eenvoudige omzeiling laat men de kwestie in het midden en wordt er niemand tegen de haren in gestreken. Het gaat weer een stapje verder om van uw correspondenten te eisen dat zij naspeuringen verrichten omtrent uw sekse. Wie niet beseft dat hij tenminste ‘Geachte heer of mevrouw’ dient te schrijven, koerst op de automatische piloot van dertig jaar geleden. U zult van hen ‘Geachte heer’-brieven blijven ontvangen en u zult zich blijven ergeren.

U kunt wel overwegen bij wijze van tegemoetkoming om zelf een tipje van de sluier op te lichten. Als u wilt dat de mensen naar wie u brieven schrijft weten dat u een vrouw bent (en waarom zou u ze hierover in het duister laten tasten?), dan moet u met uw complete naam ondertekenen. Dus bijvoorbeeld: Petronella M. Smit. Het tusseninitiaal geeft een formeel cachet, zodat men weet dat deze ondertekening geen uiting van gemeenzaamheid is. Moeten mannen dit ook doen? Als zij geen ‘Geachte heer/mevrouw’-brieven terug willen krijgen is dat zeker raadzaam. Bovendien is het voor elke geadresseerde handig om meteen te weten waar hij/zij aan toe is. De tijd is voorbij dat een voornaam verborgen werd gehouden als al te intieme informatie voor onbekenden. Gebruik de voornaam als alternatief voor mw. en dhr. Dat schept duidelijkheid.

Artikelen in Collega's, Post.


0 reacties

Blijf op de hoogte, abonneer je op de RSS feed voor reacties op dit artikel.Sommige HTML is toegestaan