Spring naar inhoud


Te informele officiële brief

Beste Beatrijs,

Van mijn werkgever kreeg ik een officiële brief met CAO-afspraken en andere mededelingen betreffende mijn salaris. De aanhef was ‘Beste mevrouw Achternaam’ en vervolgens ging de tekst verder met je en jij. Ik heb me hieraan gestoord. Ik bracht mijn ergernis ter sprake bij mijn leidinggevende, maar zij zei dat tutoyeren beleid van de organisatie is. Moet ik dit maar slikken of kan ik hier nog iets aan doen? Is er misschien sprake van een generatiekloof en ben ik (50 jaar) te ouderwets voor moderne manieren?

Ben ik te min voor ‘u’?

Beste Ben ik te min,

Deze manier van werknemers aanschrijven deugt van geen kanten. Om te beginnen had de aanhef ‘Geachte mevrouw Achternaam’ moeten luiden. Uit de aanhef volgt automatisch dat de aangeschrevene verder met ‘u’ wordt aangesproken. Dit soort correspondentie moet zich niet afspelen in een sfeer van ouwe-jongens-krentenbrood. Formele brieven van instanties en bedrijven moeten altijd in de u-vorm zijn gesteld. Dit heeft niets te maken met generaties of met ouderwetsheid. Dit zijn de regels van de bureaucratie.

Het is spijtig dat de salarisadministratie de basisregels voor zakencorrespondentie niet beheerst. Ik raad u aan een brief te schrijven naar de Ondernemingsraad of de Medezeggenschapsraad van uw organisatie, waarin u uw klacht uit de doeken doet. Op de vergadering van de OR of MR zal uw brief aan de orde komen en wanneer men ontvankelijk is voor uw klacht, kan er druk worden uitgeoefend op de directie om het briefschrijf-beleid te corrigeren. Zo niet, dan moet u uitleg krijgen waarom niet. Hoe de beraadslagingen ook uitpakken, u hebt recht op een formeel en beargumenteerd antwoord, want ook dat is een regel van de bureaucratie.

Artikelen in Aanspreken en begroeten, Collega's, Post, Taalgebruik.

Gelabeld met , .


0 reacties

Blijf op de hoogte, abonneer je op de RSS feed voor reacties op dit artikel.Sommige HTML is toegestaan