Spring naar inhoud


Ondertekenen met ‘de heer’

Beste Beatrijs,

Ik ontvang de laatste tijd brieven die als volgt zijn ondertekend: ‘Hoogachtend, Gemeente X,
de heer J. Jansen’. Ander voorbeeld: ‘Met vriendelijke groet, De Brillenboer, dhr. P. Pietersen’. In het verleden heb ik geleerd dat een heer, als hij een brief ondertekent, zich geen heer mag noemen, terwijl een dame wel met mevrouw ondertekent. Heb ik daar gelijk in of zijn de regels intussen veranderd?

Briefondertekening

Beste Briefondertekening,

Een heer ondertekent niet met ‘de heer’, niet met ‘meneer’ en ook niet met ‘dhr.’ Tegenwoordig ondertekent een dame trouwens ook niet meer met ‘mevrouw’. Vroeger gebeurde dat laatste wel om duidelijk te maken dat de briefschrijver een vrouw was. Als er alleen met ‘Initiaal Achternaam’ werd ondertekend was het vanzelfsprekend een man. Mogelijke verwarring omtrent de sekse van de afzender wordt nu opgelost door met de volledige naam te ondertekenen: Voornaam Achternaam. Een ondertekening waarin de voornaam figureert betekent niet dat de afzender met zijn voornaam mag worden aangesproken en ook niet dat hij/zij getutoyeerd mag worden. De enige functie van het vermelden van de voornaam is dat geadresseerde weet of hij/ zij met een man of een vrouw te maken heeft en dienovereenkomstig kan terugschrijven: ‘Geachte heer Achternaam’, danwel ‘Geachte mevrouw Achternaam’.

Mensen met een buitenlandse (Muel, Amiet) of uniseksnaam (Robin, Sascha) die hun sekse willen laten weten, kunnen ondertekenen met ‘(mevrouw) Voornaam Achternaam’ of ‘(de heer) Voornaam Achternaam’. Niet ‘dhr.’ en ook niet ‘mw.’ Afkortingen zijn lelijk! Door de aanduiding tussen haakjes te zetten, maakt de titel geen deel uit van de ondertekening, maar brengt alleen de noodzakelijke informatie over.

Artikelen in Internet en e-mail, Post, Taalgebruik, Traditionele etiquette.


3 reacties

Blijf op de hoogte, abonneer je op de RSS feed voor reacties op dit artikel.

  1. Hans schrijft

    Het probleem van ondertekenen met je voornaam + achternaam is tegenwoordig dat men dan al snel de vrijheid neemt om in een eventueel antwoord je bij je voornaam te noemen en te tutoyeren. Om te voorkomen dat men te familiair wordt laat ik vaak mijn voornaam weg (en onderteken ik dus met voorletters + achternaam). Dit werkt goed, het geeft een duidelijke boodschap dat je het als afzender graag zakelijk wil houden. Of ik een man of een vrouw ben mogen ze verder zelf uitvogelen en of ze dat weten vind ik ook nog niet eens zo boeiend.

  2. Nettie schrijft

    Hoe iemand ondertekent, kan me niet zoveel schelen. Als ik reageer op een ondertekening met alleen voorletters + achternaam, schrijf ik altijd: Geachte heer of mevrouw Achternaam. Daarbij geef ik dus te kennen dat ik er niet automatisch van uitga dat het een man betreft – al blijkt dat meestal wel zo te zijn. Zelf teken ik in de regel met voor- en achternaam, maar het door Hans gesignaleerde tutoyeer-probleem ben ik zelden tegengekomen. Meestal ben ik Geachte mevrouw Achternaam of Beste mevrouw Achternaam.

  3. Henny Brouwer schrijft

    Ik onderteken mijn (zakelijke) brieven met (mw.) voornaam achternaam. Dit omdat ik het niet zo op prijs stel om direct door iedereen getutoyeerd te worden, én ik een sekseneutrale voornaam heb. Overigens word ik ook dan geregeld aangeschreven met “Geachte heer….”Sommige HTML is toegestaan