Spring naar inhoud


Geld doneren voor huwelijksjublileum

Beste Beatrijs,

Wij ontvingen een uitnodiging voor de viering van een 40-jaar-huwelijksjubileum. Het bruidspaar wenste geen geschenken want, zo schreven ze, ze hadden alles al. Wie toch iets wilde geven kon onder couvert een bedrag doneren aan de ‘Wilde Ganzen’. Maar, zo ging de uitnodiging verder, een bijdrage voor een beeld in de tuin werd de gasten ook in overweging gegeven. De laatste cadeau-suggestie lijkt me in strijd te zijn met het eerdere ‘we hebben alles al’. Voor donaties aan een goed doel heb ik hun advies niet nodig. Wat vindt u?

Onder druk gezet

Beste Onder druk,

In deze tijd van overvloed hebben mensen vaak geen behoefte aan nieuwe bergen consumptiegoederen, zoals die hen automatisch toevallen bij verjaardagsfeestjes of jubilea. Een liefdadigheidssuggestie aan de gasten geven lijkt een moreel lofwaardig alternatief, hoewel er ook een licht terechtwijzende ondertoon in zit (hou je nutteloze materie bij je en bekommer je liever om het leed in de wereld) die niet bij iedereen in even goede aarde zal vallen. De meeste mensen kiezen nu eenmaal graag zelf hun goede doelen uit. Dat neemt niet weg dat het herbestemmen van cadeautjesgeld naar liefdadigheid steeds vaker voorkomt. Het niet onaanzienlijke voordeel voor gasten is dat ze geen tijd kwijt zijn aan de jacht op originele cadeautjes.

Feestjesgevers kunnen natuurlijk niet óók nog eens om geld voor een beeld in de tuin gaan bedelen. Dat is bespottelijk. Het is of de Wilde Ganzen, of een leuke sculptuur. En de bijdragen voor een gemeenschappelijk cadeau horen door een ander dan de feestgevers te worden ingezameld, zodat er tijdens het feest een symbolische overhandiging kan plaatsvinden.

Artikelen in Cadeaus, Huwelijksjubileum.

Gelabeld met , .


0 reacties

Blijf op de hoogte, abonneer je op de RSS feed voor reacties op dit artikel.Sommige HTML is toegestaan