Spring naar inhoud


Drie zussen en een ketting

Beste Beatrijs,

Na het overlijden van onze moeder heeft onze vader enkele van haar persoonlijke bezittingen, zoals sieraden, aan ons – drie zussen – gegeven als aandenken. Er is hierover geen overleg gevoerd. Ik kreeg een paar kleinigheden zonder enige waarde en daar heb ik vrede mee. Wel is er besproken wie het meest in aanmerking kwam voor de gouden ketting (getaxeerd op 2000 euro) die moeder had gekregen bij de geboorte van het eerste kind. Iedereen vond dat de ketting daarom de oudste zus toekwam.

Omdat deze zus geldgebrek heeft, wil ze de ketting verkopen. Ze wil ook graag dat het sieraad in de familie blijft en vraagt nu of een van ons het van haar wil overnemen. Ik vind dit nogal pijnlijk, want ik vind dat ze het gekregen aandenken aan onze moeder niet aan haar zussen ter verkoop zou moeten aanbieden. Maar mijn oudste zus ziet dit juist als goede oplossing voor iedereen: zij krijgt het geld en het sieraad blijft toch in de familie. Heeft zij gelijk en laat ik me in deze kwestie teveel leiden door emoties?

Sjacheren met een erfstuk

Beste Sjacheren met een erfstuk,

Het was geen goed idee om aan één kind een waardevol object te geven en aan de andere twee kinderen wat frutseltjes. Ook wanneer uw zus de ketting zelf had willen houden, is het een onwenselijke situatie dat zij 2000 euro heeft gekregen en de andere twee niets. Dat kan alleen, wanneer de waarde van die ketting was genoteerd om te zijner tijd met de totale erfenis verrekend te worden. De waarde van de ketting hoort in mindering te worden gebracht op de latere erfenis van de oudste zus.

Nu uw zus de ketting in bezit heeft, mag zij ermee doen wat ze wil, dus ook te gelde maken. Zij wil hem aan u of aan uw andere zus verkopen à 2000 euro ‘zodat de ketting in de familie blijft’. Dat kan niet. Als ze hem wil verkopen, moet ze een koper buiten de familie vinden. De beste manier om hier uit te komen is als uw zus de ketting teruggeeft aan vader. Als iedereen wil dat de ketting in de familie blijft, kan een van de jongere zussen zich aanmelden als belangstellende. Die krijgt hem dan, met als aantekening dat de andere twee zussen een claim op de erfenis bezitten van ieder 2000 euro. De oudste zus kan eventueel een verzoek bij vader indienen om die 2000 euro nu alvast te krijgen. De andere zus-zonder-ketting heeft eveneens recht op 2000 euro. Of die twee maal 2000 euro nu worden uitgekeerd of later hangt af van de financiële reserves van uw vader. Het is in ieder geval belangrijk dat de drie zussen financieel in gelijke mate worden bedeeld.

Artikelen in Ouders en volwassen kinderen.

Gelabeld met .


0 reacties

Blijf op de hoogte, abonneer je op de RSS feed voor reacties op dit artikel.Sommige HTML is toegestaan