Spring naar inhoud


Bidden met publiek

Beste Beatrijs,

Wij zijn een Nederlands-hervormd gezin en wonen in de randstad. Onze zoon van vier jaar speelt regelmatig met kinderen uit de buurt en soms eet er een kind mee met de lunch. Wij zijn gewend voorafgaand aan de maaltijd een kort dankgebed uit te spreken. De buurkindjes doen dan braaf mee door elkaars handjes vast te houden en de dankzegging te beamen. Omdat zij dit van huis uit niet gewend zijn, levert het bidden nog wel eens leuke gesprekjes op. Zo hebben we bij de lunch vraagstukken besproken als: wie was Jezus en waarom moest Hij aan het kruis? Wat is er met Hemelvaart gebeurd?

Nu werd ik recent door twee verschillende ouders hierop aangesproken. De buren verzochten mij in aanwezigheid van hun kinderen het bidden en de volgens hen daarmee gepaard gaande indoctrinatie te staken. Ik zit er erg mee in mijn maag, want ik ben er niet op uit dat ik als de Jehova-getuige van onze straat word aangemerkt. Ik vind het juist gezellig dat de buurkinderen bij ons over de vloer komen. Mag ons gezin nog wel bidden als zij bij ons komen spelen?

Amen

Beste Amen,

Dit verzoek is hoogst ongepast. Vanzelfsprekend mag u in uw eigen huis uw standaard dankgebed voor de lunch uitspreken in aanwezigheid van buurkinderen. En als die kinderen vragen stellen, kunt u daar naar eer en geweten antwoord op geven. Zo steken de kinderen nog eens wat op over het voor hen kennelijk onbekende christendom. Zeg tegen ouders met een christenfobie dat het dankgebed deel uitmaakt van uw dagelijkse routine, dat het voor uw gezin betekenisvol is en dat u er niet op uit bent om zieltjes te winnen. Houd uw toon vriendelijk en stel de klagers gerust dat het nooit kwaad kan voor kinderen of volwassenen om in aanraking te komen met onbekende culturen en religies. Als ouders daar bezwaar tegen hebben, zullen ze hun kinderen moeten ophokken. Dat laatste hoeft u er vanzelfsprekend niet bij te zeggen – die conclusie kan iedereen zelf trekken.

Artikelen in Kinderopvoeding, Traditionele etiquette, Visite.

Gelabeld met .


0 reacties

Blijf op de hoogte, abonneer je op de RSS feed voor reacties op dit artikel.Sommige HTML is toegestaan