Spring naar inhoud


De adviesrubriek ‘Moderne manieren’ gaat over etiquette en verschijnt iedere zaterdag in het dagblad Trouw (bijlage ‘tijd’), maar ook direct op Internet: zie Beatrijs in Trouw. Lees daar haar nieuwste bijdrage. Daarna komen alle problemen op deze website terecht.

Hebt u zelf een vraag over (in)correct gedrag van uzelf of anderen, dan kunt u die insturen via beste@beatrijs.com. U krijgt vrijwel altijd persoonlijk antwoord, en uw vraag kan gebruikt worden voor anonieme publicatie in het dagblad Trouw en op deze website, tenzij u er expliciet bezwaar tegen maakt.

Nu ook te volgen op Twitter! @BeatrijsRitsema

Artikelen in Etiquette.


Kortzichtig moederschap

In de huis-, tuin- en keukencolumnistiek vormt de afdeling ‘klagen over het moederschap’ een aparte niche. Enerzijds regeert de komische hyperbool: kleine kinderen doen ergere dingen dan je ooit voor mogelijk had gehouden, projectielbraken op je nette kantoor-outfit bijvoorbeeld of door gesprekken heen krijsen, waardoor je ze ‘Achter het behang’ zou willen plakken (zo heette de rubriek in een inmiddels opgeheven opvoedingstijdschrijft, waar lezers treffende ervaringen naar toe konden sturen). Anderzijds mag de toon niet te schril worden. De klaagster (je leest zelden een man die het genre beoefent) mag nog zo haar best doen om de verschrikkingen van het moederschap herkenbaar voor het voetlicht te brengen, het is niet de bedoeling dat het echt pijnlijk wordt en al helemaal niet om twijfel te zaaien over haar geschiktheid voor deze slopende taak. Daarom zit in elk klaagstukje een draai à la: oké, het zijn monsters, maar mijn liefde voor hen gaat torenhoog en mijlendiep. Die combinatie van klagen en liefdesbetuiging heeft iets onuitstaanbaar kokets.

Laatst stond er weer een nieuwe aflevering in dit beproefde genre in het Volkskrant Magazine vol opperste en licht verongelijkte verbazing over de totaal nieuwe wereld waarin de schrijfsters zich na hun bevalling (ook al veel erger en pijnlijker dan hen was voorgespiegeld) en in de daarop volgende jaren bleken te bevinden. Ze leden aan slapeloosheid, ze hadden moeite met de combinatie kinderen en werk, ze konden nooit eens rustig met een vriendin praten, kortom ze waren de regie over hun leven kwijt. Niemand had hen erop voorbereid dat het zo vreselijk zou zijn. Ik moet er bij zeggen dat de voorbeelden van ‘achter het behang’ niet allemaal even sterk waren. Hoe onthand kun je zijn als je een peuter op een loopfietsje meeneemt naar de supermarkt, terwijl hij er op de terugweg niet meer op wil, en jij dus de boodschappentassen èn het fietsje moet dragen?

Geen wonder dat jonge moeders zichzelf rijp maken voor het gesticht.

Dit is natuurlijk geen voorbeeld van weerspannig peutergedrag, maar van kortzichtig moederschap. Nooit iets mee naar buiten nemen wat verloren kan raken (favoriete knuffels) of wat de begeleider zelf moet gaan sjouwen omdat het kind er al na twee minuten genoeg van krijgt – is zo ongeveer regel één van zelfbeschermend ouderschap. Hetzelfde geldt voor boterhammen in een speciale door het kind gewenste vorm snijden en razernijaanvallen over je heen krijgen als je het anders doet. Tja, als ze het er zo aan toe laten gaan, is het geen wonder dat jonge moeders zichzelf rijp maken voor het gesticht.

Toch is dit geklaag niet alleen maar aanstellerij. Van de week las ik over een demografisch onderzoek dat gehouden is onder 2000, bij aanvang van de studie kinderloze, Duitsers die gedurende een aantal jaren gevolgd werden. Van alle gebeurtenissen met een grote impact, zoals ontslagen worden en scheiden van je partner bleek het krijgen van een eerste kind het slechtste uit te werken op het algemene gevoel van welbevinden. Een jaar na de geboorte waren mensen (niet alleen moeders) zelfs ongelukkiger dan degenen die te maken kregen met de dood van hun partner!

Waar komt dit collectieve, hysterische ongeluk vandaan? Vroeger, toen jonge vrouwen rechtstreeks uit huis trouwden, waren ze zo blij dat ze eindelijk onder hun ouderlijk regime uit waren, dat ze er niet over piekerden om zich door hun kleine kinderen de wet te laten voorschrijven. In deze tijd na een lange periode van onafhankelijkheid en doen waar je zin in hebt, weten jonge moeders best dat de komst van een baby hun leventje ingrijpend zal veranderen. Ze weten dat een baby een tiran is met dwingende behoeftes die om bevrediging schreeuwen. Van de weeromstuit slaan ze door in dienstbaarheid. Met funeste gevolgen voor het eigenbelang dat geheel ondergesneeuwd raakt. Laat om te beginnen dat loopfietsje eens thuis. Daar krijgt een kind heus geen trauma van.

Artikelen in Column.


Een penetrante zweetgeur

Beste Beatrijs,

Als voorzitter van een mannenkoor krijg ik na afloop van de repetitie een wanhopige collega-zanger bij me. Hij zegt: ‘Ik houd het niet meer uit naast Karel. Hij stinkt verschrikkelijk naar zweet, elke week weer. Kun jij dat niet eens met hem bespreken?’ De collega heeft gelijk: deze man verspreidt een zeer penetrante zweetgeur. De zaak gewoon met Karel bespreken vind ik vreselijk moeilijk. Misschien zegt hij beledigd op, als ik het zeg, en het koor kan hem niet missen, hij zingt heel goed en er zijn al zo weinig hoge tenoren. Maar als ik het niet doe, zal het klagende koorlid misschien bedanken en hem kunnen we ook eigenlijk niet missen. Hebt u misschien een oplossing?

Als een collega stinkt

Beste Als een collega stinkt,

U bent de voorzitter van het koor, dus u bent de aangewezen persoon om met Karel een gesprek te voeren. Er is geen andere manier om dit probleem op te lossen. Ik begrijp dat u ertegen opziet, want het is bij uitstek een onprettig onderwerp en het is heel vervelend om in iemands privé zone te treden, maar het moet gebeuren.

Door uw eigen neus als getuige op te voeren haalt u de klachten uit de anonieme sfeer.

Schiet hem aan na de repetitie en neem hem even apart. Het gesprek kan overal plaatsvinden, zolang het maar even  rustig onder vier ogen is. Vertel hem dan dat hij zich ongetwijfeld nergens van bewust is, maar dat u hem wil attenderen op een probleem met zijn lichaamsgeur: dat hij een geur van zweet en ongewassen kleren verspreidt. Niet incidenteel, maar structureel. Zeg dat u op dit moment die geur ook ruikt. Door uw eigen neus als getuige op te voeren trekt u het probleem in het hier en nu. Karel kan dan niet meer ontkennen.

Het gesprek moet staan in het teken van waarschuwen en hulpverlening. De toon moet vriendelijk zijn en niet aanvallend. Leg uit dat u hem ervoor wil behoeden dat mensen hem mijden vanwege zijn lichaamsgeur. Afgezien daarvan is het natuurlijk echt lastig voor de koorleden om zich op het zingen te concentreren, terwijl ze afgeleid worden door een onprettige geur. Dat heeft z’n weerslag op de zangprestaties. Als u het vriendelijk uitlegt, zal hij de pijnlijkheid van de boodschap ten spijt uw goede bedoelingen wel onderkennen. Hopelijk besluit hij maatregelen te treffen voor verbetering van zijn lichaamshygiëne en zijn kleding vaker te wassen dan wel naar de stomerij te brengen. Als hij graag zingt, is hij er tenslotte niet bij gebaat om beledigd uit het koor te stappen.

Artikelen in Scholen en verenigingen.

Gelabeld met , .


Het delen van voedingswaren

Beste Beatrijs,

Als men van een collega op het werk een stukje fruit krijgt aangeboden, mag men dit dan mee naar huis nemen of is het de bedoeling dat dit op de werkplek wordt opgegeten? Een collega sprak mij er vandaag op aan dat het onbeleefd was dat ik iets wat zij had uitgedeeld mee naar huis had genomen. Het werd omschreven als hebberigheid en thuis niets krijgen, terwijl ik zelf vaak genoeg aan anderen iets aanbied. Wat zegt de etiquette hierover?

Bewaren of opeten?

Beste Bewaren of opeten,

Voedingswaren die aangeboden worden door collega’s of vrienden zijn bedoeld voor onmiddellijke consumptie. Het is een beetje raar om een partje appel/ een paar aardbeien/ een halve banaan/ een snoepje/ een stukje chocola/ een koekje te accepteren en vervolgens in je tas te stoppen om later nog eens in privéomstandigheden te consumeren. Nog daargelaten dat gesneden fruit (stukjes meloen of appel) helemaal niet geschikt is om urenlang te bewaren. Iemand die zijn fruit of zijn snoep of wat voor etenswaren dan ook wil delen met een ander, biedt het aan omdat die persoon niet in z’n eentje wil eten, terwijl de ander toekijkt. De bedoeling van het aanbieden is om het samen op te eten en niet om iemands honger op langere termijn te stillen of om andermans voorraden aan te vullen. Degene die ergens een hapje of een stukje van krijgt aangeboden heeft twee opties: ofwel accepteren en het dan ook meteen opeten, ofwel beleefd weigeren: nee, dank je.

Artikelen in Eten en drinken, Traditionele etiquette.

Gelabeld met .


Een redelijk afstudeercadeau

Beste Beatrijs,

Binnenkort studeert een kleindochter van mij af. Na een HBO-opleiding heeft ze nog een vervolgstudie gedaan en ze is de eerste in onze familie die afstudeert aan de universiteit. Ik wil haar graag een cadeau geven, waarschijnlijk wordt het een geldbedrag. Wat is te doen gebruikelijk? Ik wil haar graag goed geven – ik respecteer haar doorzettingsvermogen en enthousiasme voor de studie – maar niet te veel vergeleken bij haar (gescheiden) ouders. Ik heb een gemiddeld inkomen, AOW en pensioen. Ik hoop echt dat u mij een richtlijn voor een bedrag kunt geven, hoewel ik begrijp dat het eigenlijk een onmogelijke vraag is.

Afstudeercadeau van opa

Beste Afstudeercadeau van opa,

Weet u, het maakt niet zoveel uit. Aan de universiteit afstuderen is tegenwoordig niet zo bijzonder meer. Uw kleindochter mag dan de eerste in uw familie zijn met een masterdiploma, binnen haar generatie is ze echt geen uitzondering. Ruim een kwart van de jongeren studeert aan de universiteit. Wat niet wegneemt dat u natuurlijk uw enthousiasme kunt laten zien door haar een mooi cadeau te geven. Richtlijnen zijn lastig, omdat elke gift uit een goed hart per definitie in orde is. Is 50 euro misschien een idee? Meer mag natuurlijk ook. Ik raad u aan om qua hoogte van het geldbedrag niet zozeer met haar ouders rekening te houden als wel met uw andere kleinkinderen en te begroten hoeveel geld u kwijt bent als u hun ook een cadeau wil geven. In feite is er geen verschil tussen een kleinkind dat een masterdiploma heeft gehaald en een kleinkind dat een MBO-diploma heeft gehaald. Iedereen heeft naar beste vermogen gewerkt en een diploma gehaald dat hopelijk van pas komt voor het werkend bestaan.

U zou de regel kunnen handhaven dat elk kleinkind een redelijk bedrag krijgt als cadeau, wanneer hij/zij een vervolgopleiding succesvol heeft afgerond. Afhankelijk van het aantal kleinkinderen dat u heeft, kan dat bedrag wat hoger of wat lager uitvallen. De hoogte van het bedrag doet er niet toe. Belangrijk is dat u de kleinkinderen gelijkelijk begiftigt onafhankelijk van het niveau dat ze bereikt hebben.

Artikelen in Grootouders en kleinkinderen.

Gelabeld met .


Als iets vergezocht is, klopt het meestal niet

Het zorgvuldig herhalen van honderd psychologische studies die in het jaar 2008 in vakbladen zijn gepubliceerd heeft een onthutsende ravage opgeleverd: bij twee derde van de replicaties kon het oorspronkelijke effect niet worden bevestigd. Binnen het vakgebied van de empirische psychologie lijkt me dat een enorme klap, alsof het vloerkleed onder je existentie wordt weggetrokken, maar daarbuiten bracht deze uitslag nauwelijks een rimpeling teweeg. Dat komt natuurlijk doordat veel van die onderzoeken een schreeuwend gebrek aan relevantie vertonen. Het gaat om verbanden die ofwel vreselijk voor de hand liggen ofwel vergezocht en daarmee ongeloofwaardig zijn. In beide gevallen overheerst het ‘nou en?’ gehalte en gaan de onderzoeken het ene oor in, het ander oor uit.

Een schrijnend voorbeeld van vergezochtheid is het onderzoek dat aantoonde dat vrouwen zich tijdens de eisprong meer aangetrokken voelen tot flirterige, ongebonden mannen om mee vreemd te gaan en in de rest van de cyclus tot zorgzame huisvadertypes. Het evolutionair-psychologische idee hierachter is dat ovulerende vrouwen (onbewust!) gedreven worden om zich te laten bevruchten met goede (dat wil zeggen macho-) genen, terwijl ze op andere dagen die verleiding prima kunnen weerstaan. Dat dit verband of dit effect niet opnieuw werd gevonden hoeft geen verbazing te wekken. Het was om te beginnen al een absurde hypothese. De ovulatie van vrouwen is niet voor niets zowel voor de vrouw zelf als voor haar omgeving verborgen. Het verborgen zijn geeft vrijheid en mogelijkheden, angsten en onbeheersbaarheid. Verborgen ovulatie leidt tot verborgen conceptie, kortom die hele voortplanting is een beladen onderneming, iets waar vrouwen zich maar al te goed bewust van zijn. Eén slippertje op het verkeerde moment, en je leven neemt een definitieve wending.

Dit afgeserveerde onderzoek naar het doen en laten van ovulerende vrouwen is niet het enige. Er is een hele zwik geweest van dat soort studies die met wisselend succes probeerden om de effecten van hormonale gesteldheden boven water te krijgen. Jammer genoeg hebben al deze onderzoeken onbewuste drijfveren nodig om het effect te verklaren, want het is helemaal niet in hun eigen belang dat vrouwen tijdens hun ovulatie bereid zijn om vreemd te gaan met onbetrouwbare Don Juans.

Als een vrouw zich aangetrokken voelt tot een zogeheten foute man, wat vaak genoeg gebeurt, dan is die fascinatie een paar dagen na de eisprong niet ineens voorbij, alsof de luiken weer gesloten worden. Afgezien daarvan houden de meeste vrouwen er een uitgebreid scala van voortplantingscriteria en bijpassende strategieën op na – een man met geld verschalken of een man vinden die op je vader lijkt horen bij de gebruikelijke. Die overwegingen spelen zich doorgaans op bewust niveau af en zijn daarmee veel doorslaggevender dan welke hormonale schommeling dan ook. Zo’n ovulatie-effecten-onderzoek ervaar ik als een persoonlijk affront, omdat het buitengewoon veelzijdige gebied van partnerkeus en voortplanting geanalyseerd wordt in termen van een scheutje oestrogeen.

Deze replicatieronde heeft overtuigend laten zien dat de psychologie geen cumulatieve wetenschap is.

Enfin, deze studies kunnen de composthoop op, zoals vermoedelijk twee derde van ál het psychologisch onderzoek en niet alleen maar dat wat toevallig in 2008 werd gepubliceerd. Een geluk bij een ongeluk is dat het niemand wat uitmaakt. Het onderzoek was niet relevant toen het met 95 procent zekerheid wetenschappelijk werd aangetoond, en het is ook niet relevant, nu het gefalsifieerd is, althans niet bevestigd kan worden. Met terugwerkende kracht heeft de fraude van Diederik Stapel aan schandaligheid ingeboet. Hij manipuleerde zijn onderzoek, maar als hij wel alles netjes volgens de regels had uitgevoerd, was de wereld of de mensheid er ook niets mee opgeschoten.

Wat deze replicatieronde overtuigend heeft laten zien is dat de psychologie geen cumulatieve wetenschap is. De waarheid is wat al eeuwenlang circuleert in de vorm van elkaar tegensprekende common sense wijsheden die per individu prima voldoen, maar nooit als wetmatigheid.

Artikelen in Column.


Eeuwige laatkomers

Beste Beatrijs,

Een goede vriendin van me komt altijd te laat. Niet een beetje te laat, maar minstens een half uur. Het ergert mij mateloos, of ze er nu wel of geen goede reden voor heeft. Inmiddels houd ik er rekening mee bij afspraken. Als dat buitenshuis is, kom ik zelf alvast een kwartier later dan afgesproken en neem ik de krant mee. Onlangs had ik haar uitgenodigd om te komen eten. Ik had nadrukkelijk gevraagd hoe laat ze er uiterlijk zou zijn. Zeven uur, beloofde ze. Maar om acht uur was ze er nog steeds niet en zat ik ziedend boven mijn verpieterde maaltijd. Ik kon mijn commentaar niet inhouden toen ze uiteindelijk arriveerde. Ze vond dit erg vervelend. Even voor zevenen had ze toch een sms gestuurd dat het ietsje later werd? Hoe moet ik dit aanpakken? Nooit meer een eetafspraak maken? Voortaan nog strenger zijn? Gewoon maar accepteren?

Altijd te laat

Beste Altijd te laat,

In de loop der tijd ben ik ervan overtuigd geraakt dat te laat komen een persoonlijkheidstrek is: een eigenschap die verankerd ligt in iemands karakter. Het is heel vreemd, want je zou denken dat er niets eenvoudigers bestaat dan op tijd komen (een kwestie van bijtijds vertrekken), maar sommige mensen kunnen het niet. Dezelfde mensen die altijd te laat op afspraken verschijnen, overschrijden ook elke deadline die aan hen wordt gesteld en stellen altijd taken uit. Deze combinatie van uitstellen, tijd slecht indelen en beloftes niet nakomen staat bekend als het procrastinatiesyndroom. Oorzaken hiervan worden gezocht in een verlammende mengeling van perfectionisme en faalangst, irreëel optimisme over de eigen toekomstige prestaties, oftewel onvoldoende zelfkennis, en verslaving aan de kick om onder zware tijdsdruk te presteren. Wie last heeft van uitstelgedrag en te laat komen kan ervoor in therapie, maar het is een hardnekkig syndroom, waar iemand niet een, twee, drie vanaf raakt.

De eeuwige telaatkomer ontrieft zijn omgeving op een serieuze manier. Het is heel vervelend om op iemand te moeten wachten. Wanneer dit zich bij herhaling voordoet, leggen excuses geen gewicht meer in de schaal. De wachtende partij ziet alleen nog maar moedwilligheid van een onbetrouwbaar persoon en kan hem niet anders beschouwen dan als een egoïst die zijn eigen besognes en zijn eigen tijd belangrijker vindt dan die van de ander. De laatkomer is zich heus wel bewust van de effecten van zijn gedrag, maar het lukt hem domweg niet om zichzelf te organiseren. Dreigingen, ultimatums, boosheid van de benadeelde partij helpen niet of maar heel even.

Maak met hardnekkige laatkomers geen afspraak die hangt op een tijdstip.

Ik vrees dat er weinig te doen valt aan de onhebbelijke eigenschap van uw vriendin. Maak liever geen afspraak met haar die hangt op een tijdstip. Wees bereid zonder haar de bioscoopzaal te betreden en na een half uur wachten het café weer te verlaten. Deel haar dat ook van tevoren mee. Maak, als ze komt eten, een stoofschotel of een pan soep klaar, waarvan het niet erg is als die een uur extra staat te pruttelen, en vul de wachttijd met iets leuks of nuttigs.

Artikelen in Visite.

Gelabeld met , .


Nee tegen drie keer zoenen

Beste Beatrijs,

Binnenkort geef ik samen met mijn man een feest waar veel genodigden komen. We kijken ernaar uit. Het enige wat ik liever niet wil is door iedereen te worden gezoend. De drie-keer-zoenen-traditie heeft volgens mij niks te maken met een begroeting, maar is een gebaar waarbij je elkaar vooral níet begroet. Ik bedoel: niet even in de ogen kijkt, niet oprecht even aandacht voor elkaar hebt. Hoe kan ik hier onderuit komen?

Niet zoenen graag

Beste Niet zoenen graag,

Zoals de overheid een weeralarm afgeeft, kunt u een zoenalarm verzenden. Als u nog geen uitnodiging verstuurd hebt, kunt u een regeltje op de uitnodiging erbij zetten: ‘Wij vieren ons feest zonder drie-keer-zoenen’ of: ‘Wij verheugen ons erop onze gasten te begroeten zonder het drie-keer-zoenen traject te doorlopen’. Als de uitnodiging al de deur uit is, kunt u er alsnog een e-mailtje of appje achteraan sturen met dezelfde strekking. Een aparte, collectieve waarschuwing rondzenden zal nog beter werken dan een regeltje op de uitnodiging, omdat het alarm dan alle aandacht krijgt. Bereid u wel voor op waarom-vragen van de gasten.

Artikelen in Traditionele etiquette.

Gelabeld met , .


Een plotseling cadeau

Beste Beatrijs,

Ik ben een alleenstaande man (65) zonder kinderen. Mijn twee oudere zussen hebben echtgenoten en (klein)kinderen. Met de ene zus heb ik een goed contact: we bellen en zien elkaar regelmatig. Hetzelfde geldt voor haar (klein)kinderen. Die komen soms op bezoek en dan is het altijd gezellig. Mijn andere zus of haar familie spreek ik eigenlijk nooit. Ze heeft geen belangstelling, alles moet van mijn kant komen. We hebben geen ruzie, maar er is nooit contact, hoewel we in dezelfde plaats wonen en ik echt geen sikkeneurig iemand ben. Ik zit met het volgende: de zus met wie ik geen contact heb, heeft een elektrische fiets gekocht. Ik weet dat ze daarvoor heeft moeten sparen, want ze heeft het niet breed. Ik zou die fiets graag willen betalen, want dat levert mij geen enkel financieel probleem op. Ik weet ook: een bedankje en belangstelling krijg ik er echt niet voor terug, want ik besta gewoon niet voor haar en haar kinderen. Wat zal ik doen?

Altijd van één kant

Beste Altijd van één kant,

U heeft een nauwelijks bestaande relatie met een zus. Er is geen sprake van onmin of een vete, maar er is gewoon nauwelijks contact. Zou het dan niet vreemd zijn als u ineens met duizend euro over de brug komt? Dit soort geldcadeaus is eigenlijk alleen mogelijk binnen een hartelijke, vanzelfsprekende verhouding, waarin de een graag iets weggeeft en de ander ook ruimhartig genoeg is om het te accepteren. Zou uw zus blij zijn met het geld of zou ze het zien als een loden last die haar verplicht tot dankbaarheid? Of ziet ze het misschien als een poging van u om haar aandacht te kopen?

Ik raad u aan om eerst de verhouding eens op te warmen. Als u in dezelfde plaats woont, is het makkelijk om eens af te spreken voor koffie of lunch. Met of zonder echtgenoot, dat maakt niet uit. Als zij het initiatief niet neemt, dan doet u het. Als u het moeilijk vindt om met haar van gedachten te wisselen, dan nodigt u uw andere zus ook erbij uit, en u noemt het een broer-zussen-afspraak. Met z’n drieën is er altijd een gesprek. U merkt vanzelf of zij open staat voor verdere uitbouwing van de contacten. Geldcadeaus uitdelen heeft op dit moment geen prioriteit. Dat kan altijd later nog eens.

Artikelen in Broers en zussen, Cadeaus.

Gelabeld met .


Sekseneutraal steppen

Laatst hoorde ik over een Amerikaanse moeder die ‘Henriëtte Potter’ aan haar dochter van zes voorlas. Ze wilde haar kind bijbrengen dat heus niet alleen jongens de held kunnen zijn en daarom had ze met een simpele ingreep van de hoofdpersoon een meisje gemaakt. Het kind was dol op de serie. Op internet werd de voorlezende moeder afgekraakt, omdat ze haar dochter ideologisch misvormde fictie voorschotelde. Als het kind met klasgenootjes over ‘Henriëtte’ Potter zou praten, zou ze uitgelachen worden. En dan was er ook nog zoiets als copyright. Mag je onder het voorlezen olifantje Babar veranderen in ‘Babara’? Ciska het Ratje? De scheepsmeisjes van Bontekoe?

Over Jip en Janneke zingt het hardnekkige idee rond dat je bij het voorlezen eigenlijk hun namen moet verwisselen.

De discussie heeft een oude Nederlandse pendant. De kinderboeken van Annie Schmidt worden hogelijk gewaardeerd, maar de consensus luidt dat de Jip en Janneke-verhalen wel heel erg uit de oude doos om niet te zeggen onuitstaanbaar seksistisch zijn. In deze tijd kunnen de verhaaltjes alleen door de beugel, wanneer van het jongetje een meisje wordt gemaakt en andersom. Over Jip en Janneke zingt het hardnekkige idee rond dat je bij het voorlezen eigenlijk hun namen moet verwisselen. Veel mensen die spreken over hun jeugd in de jaren tachtig of negentig, maar ook nog wel recenter, hebben ervaring met deze omdraaiing. Het merkwaardige van die in de media vaak herhaalde uitspraak is dat er nooit afstand van genomen wordt, alsof iedereen het erover eens is dat dit briljante idee van namen omdraaien een incorrect smetje kan wegwerken.

De kiem van dit idée reçue ligt in de vroege jaren zeventig, toen het feminisme nog maar nauwelijks voet aan de grond had gekregen in Nederland, maar er wel door de stormtroepen van de revolutie een aanval op dit maatschappijbevestigende kleuterduo werd uitgevoerd. In haar biografie Anna citeert Annejet van der Zijl het weekblad De Nieuwe Linie: ‘er bestond geen suspectere kinderlectuur dan J & J die al bijna twee generaties heeft vergiftigd.’ In Vrij Nederland wond een feministische scribente zich op dat er geen seks voorkwam in J & J en vond dat ze dood moesten. Annie Schmidt reageerde kalmpjes: ‘Zolang kinderen er plezier aan beleven, zijn ze niet dood.’ Dergelijke tirades leken mij zo absurd en marginaal dat ik me niet kon voorstellen dat iemand dit serieus nam. Bovendien bleven J & J bleven populair en in druk. Zelf heb ik J & J zo’n 25 jaar geleden voorgelezen aan mijn kinderen. Ik kende de feministische kritiek, maar afgezien van typisch jaren vijftig fenomenen als kolenkachels en de melkboer aan huis viel mij destijds niets bijzonders op. In ieder geval geen seksisme. Toch moet er maatschappelijke weerklank zijn geweest, gezien de terugkerende getuigenissen over feministische moeders die de strategie van het omgekeerd voorlezen toepasten. Dus heb ik Jip en Janneke nogmaals opgeslagen om te kijken wat ik al die tijd gemist heb.

In het eerste verhaaltje moet Jip huilen omdat hij vast zit in de heg. In het tweede verhaaltje moet Jip huilen omdat hij bang is voor de kapper. We hebben hier niet echt het stereotype van de stoere jongen te pakken. Toegegeven, hij heeft een keer geen zin om met Poppejans te spelen. Maar zijn voorstel om met hondje Takkie in de poppenwagen rond te rijden (die natuurlijk ontsnapt) vindt Janneke ook een beter plan. Veel verschil is er sowieso niet tussen de karakters. Janneke huilt ook wel eens en ze is ook wel eens bang, maar ze is meer een driftkop dan Jip. Een keer bijt ze hem zelfs in zijn been.

Het zijn twee kleuters die typische kleuterspelletjes spelen. Ze doen rovertje, drinken thee uit een poppenserviesje, spelen Roodkapje (Janneke gaat naar oma ‘met wijn en sigaren’, waarop Jip de slappe lach krijgt en Janneke boos wordt – ‘Een wolf lacht niet! Dat hoort er niet bij!’), ze doen een elfendansje in ‘bos en beemd’, maken een schip van het grote bed, kibbelen en maken het weer goed. Er is een verhaal, waarin Jip enthousiast meedoet met het idee van Janneke om hun nagels en die van de beer te lakken. Er is zelfs een verhaal waarin Jip zegt dat afwassen meisjeswerk is en door Moeder verbeterd wordt: het is ook jongenswerk, hoor!

In het overgrote deel van de verhaaltjes komt niets voor dat lijkt op ‘meisjes horen zus te zijn en jongens zo’. Wél is het zo dat de moeders doorgaans thuis dingen doen en de vaders naar kantoor fietsen (en thuis komen voor het middageten), maar Jip en Janneke zelf zitten niet vast in knellende rolpatronen. Ze doen zowel jongens- als meisjesdingen, maar meestal zijn ze volledig sekseneutraal aan het steppen, ze bouwen een tent, ze brengen appels naar opa, ze verdwalen en rijden terug naar huis met de schillenboer of (heel stout) ze tekenen op het behang. Geen enkele noodzaak tot naamomwisseling. Als er al iets omgedraaid zou moeten worden, dan de rollen van de vaders en moeders, maar het bijzondere van de ouders is dan weer hun volstrekte achtergrondfunctie. Geen spoor van het hedendaagse verstikkend ouderschap dat ouders ertoe aanzet om elke kinderbezigheid tot op de vierkante millimeter te monitoren.

Jip en Janneke gaan pootje baden in de sloot: ‘Is het niet te diep? vraagt ze. Nee fijn, zegt Jip. Er is wel veel modder, zegt hij. Zijn er geen beesten in het water? vraagt Janneke. Nee, zegt Jip, kom nou. Dan gaat Janneke ook. Het is wel leuk. Het water is koud maar dat hindert niet.’ In dit verhaaltje moet Janneke even over de streep worden getrokken, wat met enig hangen en wurgen nog wel als voorbeeld van de conventionele meisjesrol zou kunnen dienen. Maar het echt gedateerde (beter nog: nostalgische) element is natuurlijk dat twee kleuters zonder ouderlijk toezicht zomaar kunnen aanrommelen bij een sloot. Jip en Janneke zijn subversiever dan ooit.

Artikelen in Column.