Spring naar inhoud


Wassen op de camping

Beste Beatrijs,

Tijdens het kamperen sta ik wel eens te wachten op het moment dat een wasmachine beschikbaar komt. Toen het mij onlangs te lang duurde (het programma was al zeker vijf minuten afgelopen), heb ik met schroom het gecentrifugeerde wasgoed eruit gehaald en op een tafel neergelegd op een uitgespreide, schone vuilniszak. Terwijl ik daarmee bezig was, kwam de eigenaresse van het wasgoed eraan en begon mij uit te foeteren. Ik heb me de rest van de dag rot gevoeld over haar woedeaanval. Heb ik regels overtreden?

Andermans wasgoed

Beste Andermans wasgoed,

Deze situatie komt vaak voor op campings. Mensen staan te wachten tot er een wasmachine vrij komt en degene van wie de was draait is weggelopen. Natuurlijk moeten gebruikers zo snel mogelijk hun was eruit halen als het programma is afgelopen. Er is wel degelijk een ongeschreven code dat, als de eigenaar dat niet doet (omdat die intussen koffie is gaan drinken en de tijd is vergeten), een nieuwe gebruiker de was eruit mag halen en de machine mag aanzetten met zijn eigen spullen erin. Meestal staat er wel een wasmand om de schone was tijdelijk in te parkeren of het kan in een droger worden gedeponeerd en anders is een plastic vuilniszak ook een prima ligplaats. Er was geen reden voor uw voorgangster om boos op u te worden en geen reden voor u om daarover in te zitten. Als zij niet wilde dat u haar schone was bepotelde (met uw mogelijke coronavingers), had zij eerder terug bij de machine moeten zijn.

Artikelen in Reizen.

Gelabeld met .


Telkens een nieuwe liefde

Beste Beatrijs,

Mijn vader van achterin de zeventig heeft een bloeiend liefdesleven, waarbij de gemiddelde relatieduur tussen de drie en zes maanden ligt. Dit gaat al heel lang zo. Ik gun hem zijn pleziertjes. Wat ik minder prettig vind is dat hij vaak wil dat ik de nieuwe liefde ook snel ontmoet. Omdat de relaties nooit lang duren, zit ik om de paar maanden weer beleefdheden uit te wisselen met een nieuwe vrouw ‘die al zoveel over me gehoord heeft’. Ik heb al eens geprobeerd een vier-maanden-limiet te stellen, maar het resultaat was dat mij nu niet meer wordt gevraagd of ik iemand wil ontmoeten maar dat ze toevallig aanwezig is, als ik met mijn vader heb afgesproken. Wat is de gepaste tijd om te wachten met het voorstellen van een nieuwe relatie en kan ik met goed fatsoen eisen dat ik de nieuwe liefde niet eerder hoef te zien?

Pa’s drukke liefdesleven

Beste Pa’s drukke liefdesleven,

Uw vader wisselt nogal eens de ene geliefde in voor de volgende, dus u hebt gelijk dat er niet speciaal haast gemaakt hoeft te worden met een kennismaking. Limieten stellen in de trant van eerst vier maanden wachten heeft geen zin. Een limiet geeft geen enkele garantie op een langere relatie. Op dit moment is er wel eens een onbekende vrouw aanwezig, als u uw vader bezoekt. Met die situatie lijkt weinig mis. U kunt haar gewoon als een passerende vriendin van uw vader beschouwen. Of die twee nu wel of niet een al dan niet tijdelijke erotische band hebben is irrelevant voor uw bezoek. U ziet vanzelf wel of u haar later weer tegenkomt. Zo niet, geen ramp. Als u uw vader onder vier ogen wil spreken, vraag dan om een aparte afspraak zonder derden erbij.

Artikelen in Liefde en relaties, Ouders en volwassen kinderen.

Gelabeld met .


Een duur huis

Beste Beatrijs,

We hebben een fijn huis gekocht. De prijs is hoog, maar we kunnen het ons veroorloven en we kunnen er tientallen jaren met plezier wonen. Betrokken vrienden zijn benieuwd en vragen het adres en foto’s. We vinden die interesse leuk en zijn omgekeerd ook geïnteresseerd in hun verhuizingen. Maar de prijs van ons nieuwe huis ligt veel hoger dan de markt waar onze vrienden in wonen en zoeken. We hoeven het natuurlijk niet expliciet over het bedrag te hebben, maar we zijn bang dat vrienden anders naar ons gaan kijken of misschien wat jaloers zijn. Ze zullen er toch wat van denken. Normaal is elk ongemak bespreekbaar, dus het voelt gek dit onderwerp onbespreekbaar te houden. Maar in dit geval zal een verantwoording hun beeld niet veranderen en mogelijk nieuwe vragen oproepen. We zijn bang dat goede vriendschappen afstandelijker zullen worden. We leven in een omgeving, waar onderling vergelijken nu eenmaal vaak voorkomt. Hoe kunnen we ons het beste opstellen?

Voor anderen onbetaalbaar

Beste Voor anderen onbetaalbaar,

Verschillen in financiële kracht tussen mensen zijn notoir lastig te rechtvaardigen.

Speculeren over de inkomstenbronnen (‘Waar doen ze het toch van?’) van buren, vrienden en kennissen is voor veel mensen een bevredigende tijdpassering. Trekt u zich hier niets van, doe alsof het heel normaal is en zwijg erover. Verschillen in financiële kracht tussen mensen zijn notoir lastig te rechtvaardigen. Explicitering van die verschillen leidt tot ontevredenheid die door geen enkele toelichting kan worden gedempt. Uw nieuwe huis is een stuk duurder dan wat uw vrienden kunnen betalen. Nou en? Het is geen gewoonte onder vrienden om elkaars financiële situatie onder de loep te leggen. Het is not done om elkaar op de man af te vragen wat men voor een huis heeft betaald of wat men ervoor vraagt. Iedereen die dat wil kan vraagprijzen trouwens opzoeken op Funda of in het kadaster. Maar dat opzoeken hoeft nog niet eens. Uw vrienden kunnen met eigen ogen zien dat zij zelf uw huis nooit zouden kunnen betalen. Sommigen zal dat niet interesseren. Anderen zullen er vast iets van vinden. Ze denken misschien: ‘O, die lui zitten er warmpjes bij, kennelijk verdienen ze lekker.’ Of: ‘Ze zullen wel een erfenis hebben gekregen of schenkingen van rijke ouders.’ Of: ‘Ze hebben mazzel gehad in een loterij.’

Ze mogen denken wat ze willen. U hoeft hen geen uitsluitsel te geven over hoe u aan uw geld komt. Als uw vrienden zich afstandelijk gaan gedragen, omdat ze het niet kunnen verkroppen dat u een mooier huis hebt dan zij, zijn het geen echte vrienden. Echte vrienden bedekken dit soort verschillen met de mantel der liefde.

Artikelen in Vrienden en kennissen.

Gelabeld met .


Een dreigend parkeerconflict

Beste Beatrijs,

Een huis schuin tegenover ons huis is onlangs verkocht. De nieuwe eigenaren wonen er nog niet, maar komen geregeld langs en parkeren hun grote, zware auto aan onze kant van de straat, half op de stoep, half op straat, recht voor ons raam en onze voordeur. De straat is vrij breed en biedt ruim voldoende parkeergelegenheid, ook aan hun kant van de straat, en ook voor hun eigen huis. Kan ik hier wat van zeggen en hoe doe ik dat dan?

Hinderlijk parkeren

Beste Hinderlijk parkeren,

Ja, daar kunt u zeker iets van zeggen. Het beste is om de boodschap een beetje in te kleden. U ziet hen buiten, u loopt naar hen toe, u stelt zich voor, u wijst waar u woont, u zegt: ‘Ah, u bent de nieuwe overburen, leuk u te ontmoeten.’ U maakt een kort praatje en dan vraagt u of ze u een plezier willen doen en hun auto niet voor uw deur willen parkeren en ook niet op de stoep, maar aan hun eigen kant van de straat. In het kader van een vriendelijke kennismaking en een uitnodiging om later eens koffie te komen drinken zullen ze wel gemotiveerd zijn om een potentieel parkeerconflict in de kiem te smoren.

Artikelen in Buren.

Gelabeld met .


Reiskosten van ouderbezoek

Beste Beatrijs,

Mijn vader woont in een verpleeghuis. Gelukkig mogen mijn broer en ik sinds kort weer op bezoek komen. We wonen allebei op ruim een uur rijden bij hem vandaan. Mijn vader heeft een ruim inkomen, waarvan met gemak een reiskostenvergoeding kan worden betaald. Dat is heel fijn, want regelmatig naar hem toe rijden merk ik in mijn portemonnee (ik heb geen geweldig inkomen). Mijn broer declareert zijn reiskosten niet. Hij vindt het ongepast om onze vader te laten betalen voor bezoek, waarmee hij impliceert dat ik op geld uit ben. Ik vind het heel vervelend dat er een ongelijkheid is. Het voelt alsof ik profiteer van mijn vaders geld. Hoe los ik dit op?

Reiskostenvergoeding

Beste Reiskostenvergoeding,

Ouderen die in een verpleeg- of verzorgingshuis wonen (en goed bij kas zitten) vergoeden wel vaker reiskosten voor naaste familie die op bezoek wil komen. Zeker voor studerende kleinkinderen die oma of opa graag willen bezoeken, maar geen geld hebben voor een lange treinreis. Maar ook volwassen kinderen met een krap budget die hand- en spandiensten verrichten of wat vaker langskomen dan voorheen krijgen vaak reiskosten vergoed. U zit niet heel ruim in uw geld en uw vader wel. Het is helemaal niet raar dat uw vader graag uw reiskosten vergoedt. Uw broer vindt dat niet nodig, hij heeft geld genoeg. Dat is zijn beslissing, evengoed als het uw beslissing is om dat geld wel aan te nemen. Op geen enkele manier profiteert u daardoor van uw vader! Ongetwijfeld heeft uw vader liever dat u langskomt zonder dat dit zwaar op uw budget drukt dan dat hijzelf zijn geld in zijn zak houdt, terwijl u moet kromliggen voor bezoek aan hem.

Het siert uw broer niet om kritiek te hebben op deze gang van zaken. Uw broer en u hoeven zich niet precies hetzelfde op te stellen qua reiskostenvergoeding. Hij heeft geen vergoeding nodig – prima. U kunt het goed gebruiken, ook prima. Het is geen kwestie om ruzie over te maken. Het belangrijkste is dat uw vader regelmatig bezoek krijgt.

Artikelen in Ouders en volwassen kinderen, Reizen.

Gelabeld met .


Zelfgenoegzame moeder

Beste Beatrijs,

Mijn moeder van in de tachtig is een aardige vrouw, maar zingt graag haar eigen lof. Zij weet alles beter, kan alles beter en heeft alles beter. Vooral dit laatste: er is geen mooiere tuin, woning, woonplaats dan die van haar. Ook dwingt zij voortdurend complimenten af in de trant van: ‘Vind je mijn tuin niet schitterend en vind je mijn nieuwe bank niet geweldig?!’ Ga je daar niet op in, is ze verongelijkt. Zelfs tijdens een boottochtje met onze boot vorig jaar verkondigde zij luidkeels dat het merengebied rond haar woonplaats toch echt veel mooier was dan onze plas. Op zo’n moment had ik haar graag overboord willen zetten.

Ik heb deze vervelende kantjes altijd van me af kunnen zetten door er niet teveel aandacht aan te schenken en door haar niet te vaak te bezoeken. Maar sinds het coronavirus ben ik van de ene op de andere dag haar mantelzorgster geworden en moet ik drie keer per week naar haar toe. Dat doe ik graag voor haar. Maar wat mij de laatste tijd steeds zwaarder begint te vallen is dat zij, naast het opscheppen over eigen huis en haard, voortdurend negatief spreekt over de huizen, tuinen en bezittingen van haar vrienden en naaste familie. Ik heb geen zin meer om dit aan te horen en zie steeds meer tegen mijn bezoekjes op. Hoe maak ik haar duidelijk dat zij moet stoppen met dit nare geklets?

Zij vindt zichzelf geweldig

Beste Zij vindt zichzelf geweldig,

Uw moeder is in de tachtig, dus de kans lijkt klein dat zij haar habitus nog ingrijpend zal veranderen. U hebt in voorgaande jaren haar opschepperij en het afgeven op andermans leven naast u neer gelegd en er zo min mogelijk aandacht aan besteed. Daar kunt u natuurlijk mee doorgaan. Gewoon negeren dus en het gesprek zo snel mogelijk op een ander onderwerp proberen te krijgen. Uw moeder zegt bijvoorbeeld: ‘Wat heeft X toch een afschuwelijke tuin!’ U zegt: ‘Ja, ja, zeg, heb je van de week nog iets leuks gezien op tv?’ U begint ijskoud over een totaal ander onderwerp. Als het u te dol wordt, gaat u er tegenin. Uw moeder zegt bijvoorbeeld: ‘Y is veel te dik, ze ziet er uit als een nijlpaard.’ U zegt: ‘Mam, ik vind het vervelend dat je andere mensen zo vaak afkamt. Kun je niets aardigs over haar bedenken?’

Het is dus elke keer een keus tussen negeren, gecombineerd met een ander onderwerp ter tafel brengen, of er tegenin gaan op zo’n manier dat u de irritatie bij uzelf houdt. U zegt niet: ‘Hoe jij praat is onaangename ijdeltuiterij,’ maar ‘Ik vind het niet fijn als je laatdunkend praat over mensen die niks kwaads gedaan hebben.’ Als u iets meer diepte aan uw tegenspraak wil geven, kunt u belangstellend informeren: ‘Waarom heb je het nodig om andere mensen in de grond te stampen? Voel je jezelf dan beter of zo?’ En dan eens kijken wat ze antwoordt.

Artikelen in Corona, Ouders en volwassen kinderen.

Gelabeld met , .


Alleen een formele reactie

Beste Beatrijs,

Een kennis met wie ik allerlei persoonlijke zaken bespreek en die ik inmiddels als vriendin beschouw reageerde op het overlijden van mijn moeder met een formeel kaartje en een appje. Een week later fietste zij met haar man voorbij en riep even ‘Hoi’ zonder af te stappen. Weer een paar dagen ontving ik een groepsmail over haar geblesseerde knie. Wat is dit?!

Geen medeleven

Beste Geen medeleven,

U beschouwt deze vrouw als een vriendin. Kennelijk beschouwt zij u als een (goede) kennis. Op het niveau van goede kennissen is het sturen van een appje en een condoleance-kaartje voldoende om medeleven te betonen met het overlijden van iemands moeder. Waarschijnlijk voelt uw vriendin/ kennis zich niet ingevoerd in uw familieleven. Zij dacht dat ze adequaat gehandeld had. U vindt het te weinig en u had meer van haar verwacht. Niets aan te doen behalve uw verwachtingen voor de toekomst naar beneden bijstellen. Ze is geen goede vriendin, maar gewoon een best aardige kennis.

Artikelen in Dood en begrafenis, Vrienden en kennissen.

Gelabeld met .


Beledigd door een oud boek

Beste Beatrijs,

Onlangs had ik een paar vrienden uitgenodigd voor het eten. Eindelijk kon het weer eens – op anderhalve meter in de tuin. Een vriendin had een boek bij zich waarvan niet duidelijk was waarom dat juist voor mij interessant zou zijn. Zelf neem ik altijd een fles wijn mee, als ik bij mensen ga eten. Het boek was ingepakt, er werd gedaan of het zojuist speciaal voor mij was aangeschaft, terwijl het al jaren geleden was gedrukt, de bladzijden vergeeld. Nu lukte het me wel om dat met een beleefd bedankje in ontvangst te nemen. Maar het neemt wel mijn lust weg om een volgende keer weer met een fles frisse wijn aan te komen bij haar. Wat te doen? Mijn eigen principes handhaven of ook mijn eigen kasten eens naspeuren op objecten die weg kunnen? Of helemaal niets meer meenemen?

Ingepakte afdankertjes

Beste Ingepakte afdankertjes,

Attenties die gasten bij een etentje meebrengen voor de gastheer/-vrouw zijn niet belangrijk genoeg om aanstoot aan te nemen. Gebruikelijk is om een bloemetje, een fles wijn of iets in de delicatessensfeer te geven, iets simpels in ieder geval dat geen blijvende ruimte inneemt. Cadeaus zijn geëigend bij speciale gelegenheden, zoals een verjaardag, een jubileum of een feest. Bij zomaar een oud boek zonder relevantie voor de gastgever of andere tweedehands spullen uit eigen zolder of kelder kun je vraagtekens zetten, als de gever er niet duidelijk bij vermeldt waarom nu net dit boek of waarom een oude fluitketel wordt gegeven. Neem zoiets met een uitgestreken gezicht in ontvangst zonder er aandacht aan te besteden. Als u weer aan de beurt bent, houdt u zich dan aan de gebruikelijke attenties. Spendeer er hooguit ietsje minder geld aan, als u per se revanche wil: geef een fles wijn van zes in plaats van acht euro (maar niet van vier euro – dat gaat te ver). Ga zeker niet op uw beurt eigen afgedankte spullen recyclen als cadeau. Het is kinderachtig om uw vrienden met gelijke munt terug te betalen. Nogmaals: zo belangrijk zijn die gastattenties niet.

Artikelen in Cadeaus, Traditionele etiquette, Vrienden en kennissen.

Gelabeld met .


Verschillende vakantieopvattingen

Beste Beatrijs,

Mijn man (60) en ik (58) gaan graag op vakantie, alleen wordt het verschil tussen ons in wat we leuk vinden tijdens vakanties groter. Mijn man wil elke dag, soms twee keer per dag, een sportieve activiteit doen en ik niet. Ik houd niet van sport. Ik ga vaak wel mee fietsen met mijn elektrische fiets, maar in wandelen heb ik al minder zin, ook omdat mijn man veel sneller gaat dan ik. Hij verwijt mij dat ik een slechte conditie heb en te dik ben. Ik ga langzamerhand opzien tegen de vakantie en de daarbij behorende ruzies. Hoe pakken wij ons verschil aan?

Vakantiebezigheden

Beste Vakantiebezigheden,

U hoeft geen conditietraining te krijgen van uw man om van uw overgewicht af te komen.

Als u en uw man verschillend denken over hoe een leuke vakantie eruit ziet, zult u samen compromissen moeten sluiten. Het is in ieder geval niet goed als de een zijn wensen dwingend oplegt aan de ander. Uw man is sportief aangelegd en u niet. Samen een fietstochtje maken, terwijl hij op een gewone en u op een elektrische fiets rijdt, is alvast een prima oplossing. Maar dan niet ook nog ’s middags een wandeltocht maken, als u vindt dat u zich al genoeg hebt ingespannen. Dan bent u aan de beurt om een voorkeur uit te spreken. Als u bijvoorbeeld een oud kasteel of een dierentuin wil bekijken, kan uw man op zijn beurt u ter wille zijn en met u mee gaan. Op vakantie doen mensen waar ze plezier in hebben. U hoeft geen conditietraining te krijgen van uw man om van uw overgewicht af te komen.

U hoeft ook niet voortdurend alles samen te doen. Als uw man graag sportief bezig is, kan hij in zijn eentje gaan windsurfen of racefietsen, terwijl u aan het zwembad hangt of in de schaduw sudoku’s doet. Als de interessesferen van u en uw man elkaar heel erg ontlopen en er maar weinig is wat u samen leuk vindt om te doen, valt te overwegen om een groepsreis te doen met verschillende activiteiten, waaruit deelnemers kunnen kiezen. Vooropgesteld dat groepsreizen weer tot de mogelijkheden horen tenminste. Ook kunt u met een bevriend stel of met familie een gemeenschappelijke vakantie afspreken op een camping of in een coronabestendig huisje met genoeg ruimte om anderhalve meter afstand te houden. De sportievelingen kunnen dan samen iets actiefs doen, terwijl de rustzoekers elkaar gezelschap houden.

Artikelen in Reizen.

Gelabeld met .