Spring naar inhoud


Blasfemisch taalgebruik

Beste Beatrijs,

Op mijn werk zit ik in een groepsapp. Een collega heeft er een handje van om Jezus aan te halen in de app. Zij gebruikt zijn naam, als ze zich ergens aan stoort of als er zaken fout gaan. Nu heb ik in de app gezegd dat ik niet gediend ben van zulk taalgebruik, waarop een andere collega reageert dat we niet allemaal hetzelfde zijn en moeten leven en laten leven. Hoe kan ik hier het beste mee omgaan?

Vloeken in de groepsapp

Beste Vloeken in de groepsapp,

U hebt in de groepsapp van uw werk uw collega aangesproken op haar neiging tot blasfemie. Dat had u beter niet kunnen doen. Niemand vindt het leuk om terecht gewezen te worden, dus de inhoud van uw reprimande gaat altijd verloren in het gekwetste gevoel van uw collega die publiekelijk werd gecorrigeerd. Vervolgens reageerde een andere collega met de dooddoener dat je ‘moet leven en laten leven’, waar de onenigheid ook niet echt van opklaarde. In zo’n situatie verdient het de voorkeur om uw collega die overal Jezus bijhaalt persoonlijk aan te spreken en te vragen of zij zichzelf wil intomen met het aanroepen van Jezus in de groepsapp. Deze manier van doen treft u akelig, omdat Jezus voor u iets heiligs vertegenwoordigt. Vraag haar of ze haar berichten in de groepsapp zakelijk wil houden, dus zonder taalgebruik dat voor u en misschien ook wel voor anderen in de groep pijnlijk is. Als u dit rustig en op een vriendelijke manier vraagt, zal ze zich wel gevoelig betonen voor uw verzoek. Het kan misschien nog steeds.

Artikelen in Collega's, Smartphone, Taalgebruik, Traditionele etiquette.


Onderhandelen met vrienden

Beste Beatrijs,

Ik (man, dertiger) heb van een goede vriendin een hometrainer overgenomen. Toen ik hem kwamen bekijken om hem op te halen, kwam de prijs ter sprake. Mijn vriendin zei dat dit de prijs was, waarvoor dit type hometrainer op Marktplaats werd aangeboden. Ik wil liever niet met vrienden onderhandelen en ging meteen akkoord. Maar het zat me later toch niet helemaal lekker. Het apparaat was al wat ouder en is het daarnaast niet gebruikelijk om een vriendenprijs te vragen in plaats van de vraagprijs op Marktplaats? Wat denkt u, moet ik hier nog op terugkomen bij haar?

Te veel betaald?

Beste Te veel betaald,

Nee, als de koop eenmaal is gesloten en het voorwerp is goed en wel van eigenaar verwisseld, kunt u er niet meer op terugkomen om te proberen alsnog wat van de prijs af te halen. Hoe stelt u zich dat voor? ‘Zeg, ik heb er nog eens over nagedacht, maar die hometrainer is eigenlijk best aftands voor wat ik ervoor heb betaald. Een paar tientjes minder zou redelijker zijn.’ Onderhandelen moet bij het begin gebeuren. Dat is precies het nadeel van dingen overnemen voor geld van vrienden en bekenden. Dit gaat eigenlijk alleen goed, als de eigenaar zegt: ‘Je mag het gratis meenemen, want ik heb er geen behoefte meer aan.’ Zodra er geld voor gevraagd wordt, krijg je van die problemen als u noemt: ‘Vrienden hebben toch recht op een vriendenprijsje?’ ‘Met vrienden onderhandel je toch niet? Die gun je wat!’ Als u dit soort precaire situaties wil vermijden (want dit zijn notoir lastige onderwerpen om over te praten met vrienden), kunt u zich beter uitsluitend op onbekenden op Marktplaats richten. Dan hebt u de vrije hand om te onderhandelen op het scherp van de snede en kunt u mooie deals sluiten zonder scrupules.

Artikelen in Vrienden en kennissen.

Gelabeld met , .


Een echte mansplainer

Beste Beatrijs,

Het volgende overkomt me nu en dan, laatst ook weer op een verjaardag: ik (vrouw) kom naast een mij onbekende man te zitten en ik knoop een gesprek aan. Ik vroeg iets in de trant van: ‘Waar ben je zoal mee bezig?’ Volgt een monoloog van drie kwartier. Als ik op de een of andere manier probeer aan te sluiten (‘O, wat leuk, ik geef ook les aan vluchtelingen’), wacht hij tot ik ben uitgesproken en gaat dan verder met zijn monoloog. Toen we opstonden om te gaan eten, zei hij dat we gezellig gepraat hadden. Eigenlijk had ik willen zeggen: ‘Jíj hebt gezellig gepraat’ of ik had een beschrijving van onze communicatie willen geven. Ik laat het gaan om de sfeer niet te verpesten, maar ik vind deze situaties zeer onbevredigend. Is er een oplossing?

Ik kom er niet tussen

Beste Ik kom er niet tussen,

Voor deze situatie bestaat geen oplossing. Iemand die alleen maar zendt en niet luistert naar een gesprekspartner is gewoon heel onbeleefd bezig. Het feit dat het een onbekend persoon betreft, maakt het helemaal moeilijk om er een draai aan te geven. Een bekende kunt u nog van zijn a propos afhalen door hem botweg te onderbreken en een eigen punt naar voren te brengen of over iets totaal anders te beginnen. Maar begrijpelijk deinst u terug voor zo’n harde interventie in een gesprek met iemand die u verder niet kent. De povere kwaliteit van de uitwisseling zelf aan de orde stellen (metacommunicatie) ligt ook niet erg voor de hand. Waarom zou u zich verplicht voelen om een onbekende bij te spijkeren op het gebied van prettig converseren?

Bent u aan tafel geplaatst naast zo iemand, dan bent u voor onbepaalde tijd gegijzeld, maar in alle andere situaties kunt u er gewoon vandoor gaan en met iemand anders gaan praten. Dan zegt u: ‘Ik zie daar iemand die ik lang niet gezien heb. Ik spreek je later wel weer.’ De rest van de avond blijft u natuurlijk uit zijn buurt.

Artikelen in Taalgebruik, Traditionele etiquette, Visite.

Gelabeld met , .


Een onbespreekbare scheiding

Beste Beatrijs,

Een aantal maanden geleden is een vriend van mij gescheiden. De scheiding kwam voor mij (vrouw) volkomen onverwacht. Ik heb nooit geweten dat er iets niet goed zat in hun huwelijk, terwijl we toch regelmatig diepe gesprekken hebben gehad. Ik heb na de scheiding geprobeerd met hem in contact te komen, maar hij hield elke poging hiertoe af en ging ook niet inhoudelijk in op mijn vragen in mails. Van zijn ex-vrouw heb ik iets over de achtergrond van de scheiding gehoord, maar dit is natuurlijk maar één kant van het verhaal.

Omdat het voor mij wezensvreemd is om gewoon geen contact meer met een goede vriend te hebben, stuurde ik hem na een paar maanden een mail met de vraag hoe het ging. Hij stuurde een luchtige mail terug en zei dat ik zeker eens langs moet komen. Ik vermoed dat hij niet over de scheiding wil praten, terwijl het mij nog behoorlijk dwars zit. Kan ik op de uitnodiging ingaan met als voorwaarde dat ik het wél daarover wil hebben? Of moet ik me er maar bij neer leggen dat we vrolijk over koetjes en kalfjes praten en net doen of er niets gebeurd is?

Onbespreekbare scheiding

Beste Onbespreekbare scheiding,

Nee, u kunt geen voorwaarden stellen aan hernieuwd contact met uw oude vriend. Als hij geen zin heeft om over zijn scheiding te praten, dan hoeft dat niet. Dat komt wel vaker voor bij mannen, in ieder geval vaker dan bij vrouwen die meestal maar al te graag hun echtscheidingsperikelen willen analyseren met hun vrienden/ vriendinnen.

Maar goed, uw vriend dus niet. Dat recht heeft hij. Spreek gewoon met hem af en u ziet wel waar het op uitloopt. Misschien begint hij er bij die ontmoeting spontaan over. Misschien laat hij het onderwerp links liggen, maar u kunt hem best een terloopse vraag stellen, waar hij al dan niet op in kan gaan. Ga hem in ieder geval niet onder druk zetten om zijn ziel te ontbloten. Een goede vriend(in) heeft oog voor de behoeften van een vriend en geeft de vriend daarin de ruimte zonder de eigen (nieuwsgierigheids)behoefte te willen bevredigen.

Artikelen in Huwelijk en scheiding, Vrienden en kennissen.

Gelabeld met .


Bij twijfel betalen beide partijen

Beste Beatrijs,

Wij wonen in een straat met betaald parkeren. Voor bezoek hebben we een vergunning, zodat ik het kenteken in een app kan zetten en dan hoeft het bezoek niet te betalen. Laatst kwamen vrienden bij ons eten en ben ik vergeten deze app aan te zetten. Halverwege de avond riep iemand: ‘Is het kenteken van de auto wel ingevoerd in de app?’ en toen heb ik het alsnog gedaan. De vriend stuurt mij nu een bericht dat hij een boete heeft gekregen. Moet ik aanbieden om deze boete te betalen? Ik ben immers vergeten om de app aan te zetten.

Wie betaalt de boete?

Beste Wie betaalt de boete,

In deze situatie lijkt het me raadzaam om de kosten van de boete te delen. De ene partij is vergeten om op tijd het kenteken in te voeren. De andere partij heeft er niet aan gedacht om de ander erop te attenderen dat de app geactiveerd moest worden. Het delen van de schade lijkt de beste oplossing.

Artikelen in Smartphone, Visite, Vrienden en kennissen.

Gelabeld met , .


Geen relatie, toch een kind

Beste Beatrijs,

Na het stappen ben ik (man, 32) met een vrouw mee naar haar huis gegaan en sindsdien hebben we regelmatig seks gehad, al hebben we geen reguliere relatie. Omdat zij zei dat ze een spiraaltje had, hebben we al die tijd geen condoom gebruikt. Nu blijkt dat ze helemaal geen spiraaltje had vanwege een onvervulde kinderwens en is ze zwanger geraakt van mij. Zij is daar erg blij mee en gaat het kindje sowieso houden, maar ik wil geen kinderen en voel me voorgelogen. Daar is zij ook van op de hoogte. Ik wil eigenlijk geen rol spelen in het leven van dit kind, maar weet niet of ik dat wel kan maken (maatschappelijk en ethisch gezien). Wat nu te doen?

Ongewenst vader

Beste Ongewenst vader,

Als het echt gegaan is, zoals u beschrijft, is dit een laaghartige actie van deze vrouw. Deze vrouw is wel heel diep gezonken dat ze een man, met wie ze verder geen betekenisvolle relatie heeft behalve af en toe seks, buiten zijn medeweten om met voorbedachten rade een zwangerschap ontfutselt. Ik kan me goed voorstellen dat u niets meer met haar of haar kind te maken wil hebben, want dit is het soort bedrog dat de rest van uw leven tekent.

Maar er is ook nog sprake van een kind, dat natuurlijk geen schuld draagt aan zijn of haar oorsprong en dat op z’n minst recht heeft te weten wie zijn/haar vader is. Ik zal u niet aanraden om een gezinnetje te gaan vormen met deze vrouw of haar toekomstige kind formeel te erkennen. Evenmin zal ik u voorhouden dat u moet betalen of dat u het kind moet opvoeden of er leuke dingen mee moet doen. Daarvoor is het bedrog een te grote klap geweest. Aan de andere kant is het mogelijk dat in de loop der jaren de woede verdwijnt en dat u er gelijkmoediger tegenaan gaat kijken. Wie weet raakt u gewend aan het feit dat u vader bent en verandert dat iets aan uw houding tegenover uw kind. Verdwijn in ieder geval niet uit het zicht van moeder en kind en laat het kind niet in onwetendheid verkeren over wie de vader is.

Artikelen in Liefde en relaties, Zwangerschap en baby's.

Gelabeld met , .


Apart koken voor kinderen

Beste Beatrijs,

Ik (vrouw, 35 jaar) heb een heel lieve, jongere broer, een van oorsprong Amerikaanse schoonzus en twee aardige, vrolijke nichtjes van zeven en negen jaar. Het gezin komt af en toe bij ons langs. Als er gasten komen eten, zeker als er kinderen bij zijn, zorg ik altijd dat er meerdere gerechten op tafel staan, zodat er genoeg keuze is. Mijn broer hecht eraan dat zijn kinderen om 17 uur een schaaltje rauwkost krijgen en dat hij zelf iets voor hen kookt, zoals pasta of kipnuggets, als we gaan eten. Ik weet dat zij dat ook bij andere mensen zo doen. Hij nam zelfs een keer een airfryer mee om vet te vermijden. Ik vind zijn manier van doen een beetje beledigend. Tegelijkertijd zeg ik tegen mezelf dat ik er niet zo moeilijk over moet doen (‘Wat maakt het uit, ieder voedt z’n kind op zijn eigen manier op’) en wellicht is het gewoon een cultureel verschil. Hoe moet ik hiermee omgaan?

Koken voor familie

Beste Koken voor familie,

Het is inderdaad een beetje raar om je kinderen niet te willen blootstellen aan de kookkunsten van je eigen zuster. Normaal gesproken (ook in Amerika) zeggen bezoekers hooguit van te voren welke dingen ze niet kunnen of mogen eten, en vervolgens leggen ze zich neer bij wat er wordt geserveerd. Zelf voor je eigen kinderen apart koken in andermans keuken gaat erg ver, tenzij een speciaal dieet moeten volgen. Dit heeft er de schijn van dat de ouders u niet vertrouwen als kok voor hun kinderen.

Kunt u het niet gewoon bespreken met uw broer? Vragen waarom hij met alle geweld zelf wil koken, terwijl u daar als gastvrouw meer dan bereid toe bent? Als hij het naar tevredenheid heeft uitgelegd, kunt u uw broer misschien vragen of hij, als hij toch bezig is, meteen voor het hele gezelschap de maaltijd wil koken. Dat scheelt weer in totale kookinspanning en zoveel verschil is er tenslotte niet tussen wat kinderen van zeven en negen jaar eten en wat volwassenen eten. Hoe dan ook, die gescheiden potjes voor kinderen en volwassenen hebben iets nuffigs. Bespreek het met uw broer en bepleit dezelfde maaltijd voor de hele familie.

Artikelen in Broers en zussen, Eten en drinken, Kinderopvoeding.

Gelabeld met , .


Moet ik per se een uitvaart bezoeken?

Beste Beatrijs,

Ik ben 76 jaar en slecht ter been. Ik rij ook geen auto. Ik zal in de toekomst vaker naar begrafenissen of crematies moeten gaan. Vaak komt het voor dat met name crematoria op onmogelijke plaatsen liggen, waar geen openbaar vervoer komt. Kan ik volstaan met een beetje uitgebreide brief naar de nabestaande, zodat ik de begrafenis of crematie niet hoef bij te wonen? Het betreft hier geen familie of zeer nauwe vrienden.

Verplicht uitvaartbezoek?

Beste Verplicht uitvaartbezoek,

Als u een overlijdensbericht krijgt, betekent dat niet dat u verplicht bent de crematie of begrafenis te bezoeken. Een overlijdensbericht of rouwannonce is niets meer en niets minder dan het bericht dat iemand is overleden. De meeste mensen stellen prijs op een bericht dat iemand is overleden, omdat het onprettig is te denken dat iemand leeft, terwijl hij/zij in werkelijkheid is overleden. Op een rouwbericht kan de ontvanger op tal van manieren reageren, afhankelijk van de relatie met de overledene en afhankelijk van uw eigen situatie:
– In geval van geen eigen vervoer of geen openbaar vervoer kunt u aan een gemeenschappelijke bekende met een auto vragen of u mag meerijden naar de begrafenis.

– Bij heel verre bekenden met wie u het contact bent verloren kunt u het bericht voor kennisgeving aannemen.

– U kunt altijd een condoleancekaartje sturen naar de nabestaanden – dat kost nauwelijks of geen moeite.

– U kunt een persoonlijke kaart of uitgebreide brief sturen naar de nabestaanden.

– Los hiervan kunt u bloemen sturen naar het rouwcentrum. Die komen dan bij de kist te staan.

U hebt kortom een ruime keuze en u hoeft zeker niet de uitvaart zelf te bezoeken.

Artikelen in Dood en begrafenis, Traditionele etiquette.

Gelabeld met .


Geld kan een belediging verzachten

Beste Beatrijs,

Een zwager viert dit jaar groots zijn verjaardag en heeft ruim drie maanden voor het feest per e-mail een uitnodiging gestuurd om er zeker van te zijn dat iedereen aanwezig kan zijn. Ons gezin ziet hen eigenlijk alleen als we bij mijn schoonouders op bezoek zijn.

Het feest is vanaf 20 uur en daar ligt nu ons dilemma. Wij wonen op ruim drieënhalf uur rijden van dit familielid, waardoor wij niet dezelfde avond nog naar huis kunnen terugkeren. Iedereen van de familie woont bij elkaar in de buurt, wij zijn de enigen die van ver moeten komen. Daarom nodigen wij de familie altijd eerder op de dag uit, zodat men begin van de avond weer rustig terug kan rijden. Met drie opgroeiende kinderen die te jong zijn om alleen thuis te blijven zullen wij nu meerdere hotelkamers moeten boeken wat het voor ons een kostbare aangelegenheid maakt. We hebben summier medegedeeld dat het voor ons helaas niet gaat lukken en dit is ons niet in dank afgenomen. Wij willen de familierelaties graag goed houden. Hoe kunnen wij duidelijk maken dat het zou helpen om iets meer aan familie op afstand te denken bij het versturen van uitnodigingen?

Boosheid na afzegging

Beste Boosheid na afzegging,

U hebt summier afgezegd voor het feest. Dit is niet genoeg. Als de jarige beledigd is dat u en uw gezin niet de moeite nemen om af te reizen naar uw feest, moet u hem duidelijker uitleggen wat uw probleem is. U deed dit al in bovenstaande mail, u kunt dat makkelijk nog een keer opschrijven of mailen. U noemt dan de lange reisafstand, de leeftijd van uw kinderen en de hotelkosten voor een heel gezin.

Deze drie redenen, overgoten met spijtbetuigingen en oprechte verontschuldigingen, lijken voldoende excuus dat uw familielid minder beledigd zal zijn dan in eerste instantie. Eventueel kunt u er een belofte aan toevoegen dat u zeker zult langskomen, wanneer u in de toekomst in de buurt zult zijn – natuurlijk ruim van tevoren aangekondigd.

Tenslotte raad ik u aan om in de week die vooraf gaat aan het feest uw familielid een mooi verjaardagscadeau plus felicitatiekaart te sturen. Het mag wat kosten: een cadeaubon van 100 euro lijkt een mooie compensatie. Dit bedrag zal vast als een passende pleister op de wonde worden beschouwd. Het lijkt sterk dat uw zwager na uw charmeoffensief nog steeds gepikeerd zal zijn doordat uw gezin het laat afweten.

Artikelen in Broers en zussen, Verjaardag, Visite.

Gelabeld met , , .