Spring naar inhoud


Man maakt snoepreisjes

Beste Beatrijs,

Mijn echtgenoot wordt vaak voor een dag of drie op zakenreis gestuurd. Dit zijn geen reizen met een concreet doel, er wordt vooral genetwerkt. Soms word ik uitgenodigd, soms niet. Ik heb daar sowieso geen behoefte aan. Mijn dagen zijn goed gevuld met mijn eigen werk, kinderen, mantelzorg en als er tijd over is: hobby’s. Ik wil er geen tijd voor vrijmaken, nog afgezien van de vakantiedagen die het me kost. Ook als ik niet mee hoef, vind ik het maar vreemd. Alle gezinsactiviteiten komen op mij neer, terwijl meneer fijn de bloemetjes buiten zet. Zo ouderwets! Mijn man wil geen vragen hierover en vindt het mijn probleem. Ik ben die uitjes zo zat. Hoe kan ik hem duidelijk maken dat dit echt niet meer van deze tijd is. Of moet ik het maar slikken?

Voortdurend buitengaats

Beste Voortdurend buitengaats,

U hoeft natuurlijk zelf niet mee met de zaken- dan wel snoepreisjes van uw man. Het ouderwetse zit ’m eerder in de opzet dat u als begeleider met hem mee zou moeten gaan (met een speciaal partnerprogramma?) dan in de uitjes zelf. U vindt het allemaal overbodige onzin, maar die reisjes kunnen binnen het kader van uw mans werk best hun nut hebben. Persoonlijk contact tussen zakelijke partners leidt tot contracten en daar wordt geld mee verdiend. Ook al vindt een en ander plaats in luxueuze omstandigheden met lekker eten en drinken, het is toch iets anders dan vakantie vieren. Als uw man zich daar altijd aan zou onttrekken, zou dat wel eens slecht kunnen vallen bij zijn werkgever. Ook in een tijd van communicatie via mail, telefoon en videoconferenties blijft het belangrijk dat zakenpartners elkaar in levende lijve ontmoeten.

Stel niet de noodzaak van het reizen aan de orde, maar overleg met uw man over de frequentie waarmee hij erop uit gaat. Het moet mogelijk zijn om zijn en uw wensen meer op elkaar af te stemmen. Vertel hem dat u het vervelend vindt dat hij voortdurend de hort opgaat, omdat dan alles van het gezin op uw schouders neerkomt. Vraag hem of hij het aantal zakenreisjes wil terugschroeven, omdat u nu het gevoel hebt dat hij liever buiten zijn gezin zit dan erin. Blijkbaar is uw man heel bereidwillig als zijn werk een beroep op hem doet en steekt hij meteen zijn vinger op, als er afgereisd moet worden. Vertel hem dat u zich hierdoor in de steek gelaten voelt en vraag hem om het wat rustiger aan te doen met de reisjes en meer aandacht te besteden aan zijn gezin. Het belangrijkste is dat hij ervan doordrongen raakt dat u een punt heeft. Vervolgens kunt u toewerken naar een compromis dat voor u allebei acceptabel is.

Artikelen in Liefde en relaties, Reizen.

Gelabeld met .


1 reactie

Blijf op de hoogte, abonneer je op de RSS feed voor reacties op dit artikel.

  1. CV schrijft

    Ouderwets zijn niet de reisjes maar het gebrek aan overleg of het volende reisje uitkomt. Mijn man en ik reizen beide voor ons werk, maar voordat we iets toezeggen overleggen we eerst met elkaar.Sommige HTML is toegestaan