Spring naar inhoud


Liefde op het werk

Beste Beatrijs,

Op mijn werk heeft mijn compagnon (man) een relatie gekregen met een van onze nieuwe medewerkers (vrouw). Het is al een tijdje aan de gang. Ze zijn een leuk stel, ze passen goed bij elkaar en ik en de andere collega’s zijn blij voor hen. Toch knaagt er ook iets. We zijn weliswaar een informele organisatie waar collega’s ook vrienden zijn, maar strikt genomen is hij haar baas, die haar en andere collega’s aanstuurt en oordeelt over hun werkprestaties. Dat er hierdoor belangenverstrengeling ontstaat is beslist niet denkbeeldig.

Volgens mij zouden werk en liefde niet door elkaar moeten lopen. Voor de continuïteit van ons bedrijf is het zonder meer het beste als zij degene is die ander werk zou zoeken. Als collega’s zouden wij hiervoor met plezier ons netwerk kunnen inzetten. Eigenlijk zou het jonge stel zelf moeten bedenken dat een van hen moet vertrekken, maar als dat niet gebeurt, vrees ik dat ik dit toch aan de orde moet stellen. Hoe doe ik dat op een respectvolle manier die noch onze werkrelatie en vriendschap noch hun liefdesrelatie zal schaden?

Relatie met baas

Beste Relatie met baas,

Het is inderdaad niet goed als in een bedrijf een leidinggevende een intieme relatie heeft met een collega/ ondergeschikte. De redenen liggen voor de hand: het is voor de chef lastig om een werknemer overdag te beoordelen, eventueel te bekritiseren, terwijl ’s nachts het bed wordt gedeeld. Daar komt bij dat de ondergeschikte in deze constellatie vaak over een oneerlijke informatievoorsprong beschikt en, ook al is het maar onbewust, makkelijk bevoordeeld wordt ten opzichte van de anders collega’s. De meeste bedrijven en organisaties hebben hier dan ook regels voor die neerkomen op: ‘Het mag niet.’ Voor relaties tussen collega’s van gelijke rang wordt eerder een oogje dichtgeknepen, maar ook hiervoor geldt dat die relaties moeilijk liggen in een team. Vaak wordt dan toch een van de twee overgeplaatst naar een andere afdeling, indien aanwezig.

Nu het stel verder niets onderneemt en de status quo laat voortduren, raad ik u zeker aan om uw compagnon erop aan te spreken en hem eerst eens te vragen hoe hij de toekomst voor zich ziet. Als er wat hem betreft geen vuiltje aan de lucht is, kunt u hem voorzichtig wijzen op de nadelen van de huidige constructie en aandringen op verandering in de richting van overplaatsing of een nieuwe werkkring voor zijn geliefde. U kunt dit gesprek in alle redelijkheid en in gemoede voeren. En, zoals u zelf suggereert, kan iedereen in het team zijn netwerk aanspreken om iets anders voor deze jonge collega te vinden. Voer dus in ieder geval dit gesprek met uw compagnon, want dit is geen situatie die lang moet aanslepen.

Artikelen in Collega's, Liefde en relaties.

Gelabeld met .


2 reacties

Blijf op de hoogte, abonneer je op de RSS feed voor reacties op dit artikel.

  1. wt schrijft

    Een werkrelatie is in meerdere opzichten synergetisch. Hij helpt haar, zij helpt hem, en het bedrijf heeft baat bij twee mensen die bovengemiddeld betrokken zijn. Zo kan een hoger geplaatst manager de relatie door de vingers zien in ruil voor informatie, meedenken of extra inzet.

    Een bedrijf neemt beslissingen in het bedrijfsbelang, gezien door de ogen van directie en eigenaren. Een klokkenluider kan dan vaak aan het kortste eind trekken. Het kan geen kwaad te wijzen op de risico’s voor degene die de relatie ter sprake brengt.

  2. ibel schrijft

    @wt de schrijver heeft het over zijn/haar compagnon en hun medewerker. ik ga ervan uit dat hij/zij dus één van de bazen is. buiten dat vraagt diegene of het verstandig is de compagnon erop aan te spreken en is klokkenluiden dus niet aan de ordeSommige HTML is toegestaan