Spring naar inhoud


Dochter vist naar erfenis

Beste Beatrijs,

Ik ben alleenstaand en ik heb een dochter van 28 jaar (getrouwd, met een baby). Mijn dochter wil graag openheid van zaken over mijn financiële situatie. Dit, zo zegt ze, voor het geval ik plotseling zou overlijden. Ik voel daar weerstand tegen, hoewel ik daar niet een echt goede reden voor kan bedenken. Mijn dochter is beslist niet op mijn geld uit.

Is het gebruikelijk is dat kinderen weten hoe hun ouders er financieel voorstaan? Geeft de etiquette hier richtlijnen voor? Of ben ik gewoon een ouderwetse moeder die onnodig geheimzinnig doet?

Mijn dochter vist

Beste Mijn dochter vist,

Nee, u bent zeker geen ouderwetse moeder die onnodig geheimzinnig doet. Iemands financiële situatie is zijn of haar privézaak, en zolang er geen sprake is van hulpbehoevendheid is het niet erg gebruikelijk dat ouders en volwassen kinderen elkaar hierover verslag uitbrengen. U hebt toch ook geen inzicht in de spaartegoeden van uw dochter (if any) en u weet toch ook niet hoeveel haar man precies verdient?

Hoe iemand er financieel voorstaat is een beetje te vergelijken met zijn of haar seksleven. Het is heel goed mogelijk om Jan en alleman daarover openheid van zaken te verschaffen, ook ouders en kinderen onderling, maar doorgaans bespreken mensen dit soort zaken alleen met hun partner. U voelt weerstand om uw dochters nieuwsgierigheid te bevredigen, omdat u deze informatie te privé vindt. U hebt gelijk. Zeg dit eerlijk tegen uw dochter en vraag aan haar of ze soms geldproblemen heeft. Volgens u is uw dochter niet op uw geld uit, maar door haar gevraag wekt ze een tegengestelde indruk. Zeg haar dat u zich onbehaaglijk voelt onder haar belangstelling voor de erfenis, terwijl u nog lang niet van plan bent om dood te gaan.

Artikelen in Dood en begrafenis, Ouders en volwassen kinderen.

Gelabeld met .


8 reacties

Blijf op de hoogte, abonneer je op de RSS feed voor reacties op dit artikel.

 1. geen geldwolf schrijft

  Ik ben zelf een dochter van 28. En ik heb mijn ouders een tijd geleden ook gevraagd naar de financiele situatie. Dit werd mij ook zeker niet in dank afgenomen en ik voelde me net een geldwolf, terwijl ik totaal niet op hun geld uit ben. Ik maak me soms nogal zorgen over hen. Ze zijn niet erg toekomst- en oplossingsgericht waardoor ik ook het gevoel heb dat ik hen moet helpen (ze stellen zich soms ook nogal hulpbehoevend op). Financieel gaat het niet zo goed met hen en nu is mijn vader ook nog ernstig ziek geworden. Ik vraag me gewoon af hoe het allemaal moet.
  Ik vond het zelf eigenlijk behoorlijk kwetsend dat ze denken dat ik op hun geld uit zou zijn. Dat is wel het laatste waar ik mee bezig ben. Ik heb me juist altijd zelf gered en hen nog nóóit om geld gevraagd.

 2. johannes schrijft

  briefschrijfster zou ook ‘instructies’ kunnen schrijven, bijvoorbeeld waar ze wat heeft lopen aan rekeningen/pensioenen, spaartegoeden, verzekeringen enzovoorts. die instrcuties kunnen dan op een afgesproken plek liggen bijv. in een bepaalde bureaulade. mocht er iets gebeuren, dan weet de dochter waar ze moet kijken. en toch heeft de moeder dan geen totale openheid van zaken hoeven geven. ik kan me de vraag van die dochter eigenlijk best voorstellen.

 3. van Leeuwen schrijft

  Ik kan me de vraag van de dochter óók voorstellen, maar om een andere reden. Kinderen hebben een plicht naar de ouders, maar ook een last. Dat zit zo: indien ouders overlijden, komt de erfenis ‘vrij’. Vóórdat het kind weet of er schulden zijn of niet, komt de vraag van de notaris al, of het kind de erfenis aanvaardt of niet. Het kind moet dus kiezen: aanvaard ik de erfenis of niet….vóórdat hij/zij weet of er wel of niet schulden zijn of niet…Met andere woorden: als de ouders diep in de schulden zitten maar de kinderen weten dit niet, en de ouders zouden overlijden, dan hebben de kinderen de schulden af te lossen als zij de erfenis aanvaarden! Het kan dus nuttig zijn om te weten hoe je ouders er financieel voorstaan en wat er geregeld is. Persoonlijk zijn mijn kinderen en ik vice versa totaal op de hoogte van elkaars financiën. Mede vanwege de boven vermelde reden.

 4. emma schrijft

  maak een map voor noodgevallen, vertel je dochter dat deze er is, mocht er dan iets met u gebeuren dan kan ze zien wat er moet gebeuren en hoeveel geld er beschikbaar is. zie onderstaande link. http://www.plusonline.nl/geldenrecht/artikelen/artikel/1628/map-voor-noodgevallen

 5. Ruud schrijft

  Bovendien kan het als de ouders al op oudere leeftijd zijn of een dusdanig vermogen hebben opgebouwd, dat ze zelf niet meer in staat zullen zijn om al hun geld te spenderen onder normale omstandigheden, goed zijn om op tijd inzicht te verschaffen. Door te beginnen met het jaarlijks verstrekken van een door belasting vrijgestelde maximale gift aan de kinderen kan een deel van successierechten ontlopen worden. Dit heeft niets met hebzucht te maken, niemand van de familie is er natuurlijk bij gebaat als een onnodig groot deel van de erfenis na overlijden rechtstreeks in de handen van de fiscus terecht komt.

 6. janneke schrijft

  heer of mevrouw Van Leeuwen:
  De mogelijkheid bestaat om een erfenis ”beneficiair” te aanvaarden, dat zou iedere erfgenaam ook moeten doen. Dat houdt in dat je de erfenis alleen aanvaardt als er na aftrek van alle lasten, een positief saldo overblijft. Zijn er echter schulden, dan hoeven de erfgenamen daar niet voor op te draaien. Iedere notaris kan je dat uitleggen.

 7. susanne schrijft

  Ik vind het verzoek tot inlichten omtrent de financiele situatie van ouders ongepast, ook als deze vraag wordt gesteld voor het geval dat een ouder mocht komen te overlijden.
  Indien ouders toch enigzins tegemoed willen komen aan een dergelijk verzoek, dan is het als ouder mijn inziens voldoende om aan te geven of een erfenis zonder risico aanvaard kan worden, ofwel kan er indien nodig worden aangeven dat het verstandig is om benificiair te aanvaarden (bij benificiaire aanvaarding erf je geen schulden. Alle bezittingen worden verkocht en met hetgeen dat dit oplevert worden de schulden afbetaald. Het saldo dat daarna resteert ontvangt de erfgenaam. Ook als het saldo onvoldoende is om alle schulden te voldoen erft de erfenaam geen schulden. Wel zijn dan alle bezittingen verkocht, ook de spullen met emotionele waarde)

 8. Heni schrijft

  Het is belangrijk kinderen informatie te geven, maar daar hoeft geen banksaldo bij te zijn.
  Ik heb mijn zoon een lijst met informatie over al m’n financiele verplichtingen gegeven, zo kan hij in een oogopslag zien wie er allemaal op de hoogte gesteld moeten worden na m’n overlijden.
  De aanleiding hiervoor was dat ik een gevaarlijke operatie moest ondergaan, ik heb op zijn verzoek het een en ander opgeschreven, hij wist niet wat ik wilde.
  Het was nog een heel gedoe en ook best confronterend, al zeker zo kort voor die operatie, maar dat zou voor hem veel lastiger zijn geweest als het misgegaan was.
  Er is o.a. ook een lijstje met muziek, een foto voor op de kaart en foto’s voor bij de uitvaart.
  Er staan persoonlijke wensen genoteerd, zoals begraven worden op een natuurbegraafplaats.
  Het verwondert me een beetje dat de dochter van deze mevrouw alleen wil weten hoe het financieel zit, dat lijkt me nogal kortzichtig en komt niet prettig over.
  Het is niet zo dat een erfenis je zomaar achter kan laten met eventuele schulden, daarvoor bestaat beneficiair aanvaarden.

  Er verandert af en toe iets, dus de informatie moet wel bijgehouden worden.
  Iedereen zou dit moeten doen, ongeacht leeftijd en gezondheidssituatie, het geeft veel rust voor jezelf en je naasten.Sommige HTML is toegestaan