Spring naar inhoud


Claimende vriendin

Beste Beatrijs,

Ik heb een vriendin ‘Martha’ met wie ik veel kan delen. Uiteraard hebben we beiden ook andere vriendinnen en voor mij is dat geen probleem. Onlangs vertelde Martha dat ze voor een van haar betere vriendinnen ‘Nora’ verzwijgt dat ze bij mij langs komt of dat we samen op stap zijn geweest. Zij ervaart Nora als erg jaloers en claimend. Door ons contact te verzwijgen hoopt ze haar minder pijn te doen. Ik weet niet zo goed wat ik hiervan moet denken. Aan de ene kant maakt het me niet uit omdat ik buiten die vriendschap sta. Aan de andere kant voel ik me verloochend. Hoe moet ik hiermee omgaan?

Weggemoffeld

Beste Weggemoffeld,

Sta erboven. Het is nogal eigenaardig dat Martha haar omgang met u verzwijgt tegenover een andere vriendin. Blijkbaar is ze erg bang voor deze Nora. Dit plaatst hun vriendschap in een schril licht: Nora wil Martha exclusief voor zichzelf, Martha is te slap om hiertegen te protesteren en ziet zich gedwongen om tersluiks te opereren. Zo’n vriendschap lijkt eerder een last dan een zegen, maar dat is gelukkig uw probleem niet. Het verloochenen is een neveneffect van de spijtige situatie dat Martha zich onder druk laat zetten door een jaloers, overheersend type. De enige die daar een eind aan kan maken is Martha zelf.

Artikelen in Vrienden en kennissen.

Gelabeld met .


0 reacties

Blijf op de hoogte, abonneer je op de RSS feed voor reacties op dit artikel.Sommige HTML is toegestaan