Spring naar inhoud


Het intrekken van een uitnodiging

Beste Beatrijs,

Een vriendin van mij, ‘Elly’, wordt binnenkort zeventig. Ze heeft mij uitgenodigd voor een feestelijke lunch, eerst mondeling en daarna schriftelijk. Nu belde ze me op met het verzoek om liever niet te komen. De reden is dat een andere vriendin van haar mij niet wil tegenkomen en ze wil geen ruzie op haar verjaardag. Elly heeft met deze vriendin een complexe relatie. Hun vriendschap was lang bekoeld, maar sinds enkele maanden trekken ze weer met elkaar op. Vroeger was ik ook met deze vrouw bevriend, maar ik heb met haar gebroken toen ik hoorde dat ze kwaad over mij sprak met anderen. Ik ben gekwetst door de keuze van Elly. We kennen elkaar al vele jaren, we zijn betrokken op elkaar en hebben nooit ruzie gehad. Ik vermoed dat ze zich door die vriendin onder druk heeft laten zetten om mij aan de kant te schuiven. Elly wil met mij apart nog een keer haar verjaardag vieren, maar voor mij is de lol er wel van af. Hoe kan ik het beste reageren?

Niet meer welkom

Beste Niet meer welkom,

Bijzonder onaardig van Elly om u eerst uit te nodigen en u vervolgens te verzoeken om toch maar weg te blijven. Een eerder gedane uitnodiging intrekken geldt als een belediging uit de hoofdklasse. Het is ongepast om een ingescheepte passagier weer uit de boot te duwen. Elly wilde geen ruzie op haar verjaardag. Welnu, die heeft ze toch gekregen. En wel met u. Dit is geen kleinigheid om met de mantel der liefde te bedekken. Dit moet u niet over uw kant laten gaan. Toen Elly dit probleem zag aankomen, stonden haar verschillende opties ter beschikking om eventueel onheil af te wenden. Ze had bijvoorbeeld u niet kunnen uitnodigen. Dan had u niet van de lunch af geweten en was er niets aan de hand geweest. Ze had ook de vriendin-met-de-complexe-relatie niet kunnen uitnodigen. Dan was u er gewoon heen gegaan en was er ook niets aan de hand. Desnoods had ze beide vriendinnen kunnen uitnodigen en kunnen vertrouwen op hun beider beleefdheid om een ontmoeting niet uit de hand te laten lopen, oftewel hen het zelf laten uitzoeken. Maar zij koos de slechtste van alle oplossingen en zei: ‘Blijf jij bij nader inzien maar liever weg!’ Dan kunt u maar één ding concluderen: Elly vindt die andere vriendin veel belangrijker dan u.

U kunt het aanbod van uw vriendin om nog eens met u apart haar verjaardag te vieren koeltjes afwijzen onder voornoemde reden: ‘Voor mij is de lol er wel van af.’ Daarna een tijdje stilte betrachten. Elly kan in de ijskast plaatsnemen. Op enig moment zal ze wel tot het inzicht komen dat ze zich vergaloppeerd heeft en zal ze as op haar hoofd strooien. U kunt haar spijtbetuiging minzaam aanvaarden en van daaruit de vriendschap weer oppakken. Maar ze zal eerst moeten beseffen dat ze fout bezig was en door het stof moeten gaan.

Artikelen in Traditionele etiquette, Verjaardag, Vrienden en kennissen.

Gelabeld met , .


Toehoorder bespeelt de mondharmonica

Beste Beatrijs,

Als muzikaal duo (piano en zang) treden wij wekelijks op in een zorgcentrum voor ouderen. Wij brengen dan gedurende een uur oude Nederlandse liederen ten gehore. Sinds kort is er een blinde bewoner bij gekomen die behoorlijk hard alle liedjes meespeelt op zijn mondharmonica. Wij hebben hier moeite mee, want sommige bewoners hebben erover geklaagd. We willen hem zijn plezier niet ontnemen, maar kunnen wij hem verzoeken zachter te spelen? Hij zit al in een hoekje achterin.

Een extra muzikant

Beste Een extra muzikant,

Het is natuurlijk leuk dat deze man zo enthousiast is dat hij gaat meespelen. Maar hij mag uw optreden niet overstemmen, dus u moet hem een beetje afremmen. Praat met hem van tevoren de volgende keer dat u optreedt. Geef hem ruime complimenten en maak vervolgens een afspraak over het meeblazen. Vraag hem of hij wat zachter kan spelen, maar houd er rekening mee dat het hem niet lukt. Wat ook zou kunnen werken is om hem te vragen om alleen met sommige nummers mee te spelen en niet met allemaal, omdat de balans dan weg is, of omdat de mondharmonica bij sommige nummers wel past en bij andere niet, nou ja, verzin een acceptabele reden. Voor het beste resultaat moet ieder zijn muzikale inbreng op de ander afstemmen. Vraag hem om vlak bij of op het podium te komen zitten, zodat u hem een seintje kunt geven bij welke nummers hij los kan gaan.

Artikelen in Scholen en verenigingen.

Gelabeld met .


Geen aandacht voor het bezoek

Beste Beatrijs,

De vriendschap met onze goede vrienden ervaren wij als minder waardevol sinds zij ouders zijn van (inmiddels) twee peuters en een kleuter. Gesprekken komen niet van de grond, omdat de ouders permanent aandacht geven aan de kleintjes. Elke poging van ons om het ergens over te hebben wordt afgekapt door geluidjes uit de kinderstoel, geroep in de speelhoek of alleen al doordat hun ogen afdwalen naar hun kinderen. Na de afleiding is het aangesneden onderwerp voor hen weg. Soms roepen wij zelf monter tegen de kinderen: en nu even stil! Of pakken met moeite de draad zelf weer op. Maar dit haalt niets uit. In de auto terug mopperen we. Toen onze puberzoon die leeftijd had, lieten we ons niet zo door hem claimen. We aarzelen om er wat van te zeggen. Dat wordt misschien als kritiek opgevat. Wat te doen?

Geen gesprek mogelijk

Beste Geen gesprek mogelijk,

Uw vrienden schenken meer aandacht aan hun kinderen dan aan hun vrienden die op bezoek zijn. Irritant, maar er is weinig aan te doen. U hebt gelijk met uw aarzeling om kritiek te geven op de door u gewraakte gang van zaken. Mensen kunnen slecht tegen aanmerkingen op de manier waarop ze met hun kinderen omgaan. Dan bekoelen de verhoudingen en ze luisteren toch niet naar u. Een beetje dimmen met de vriendschap dan maar. Spreek minder vaak af met hen. Doe eens een voorstel om bij wijze van uitzondering een eetafspraak bij u thuis te houden zonder kinderen erbij. U kunt zeggen dat u het leuk zou vinden om weer eens een avond ongestoord een gesprek te kunnen voeren. Misschien hebben ze daar wel oren naar. Ze zouden dan een oppas moeten inschakelen. Als ze daar niet voor voelen, omdat ze hun kinderen altijd en overal mee naar toe willen nemen, dan ligt het zoals het ligt en zult u zich daarbij moeten neerleggen. Over een paar jaar zal het trouwens beter gaan. Hoe ouder de kinderen worden, hoe minder ze als stoorzender optreden.

Artikelen in Kinderopvoeding, Visite, Vrienden en kennissen.

Gelabeld met , .


Ik wil een bekende er niet bij!

Beste Beatrijs,

Binnenkort hoop ik (man van 29) mijn proefschrift te mogen verdedigen. Een verdediging is een openbare aangelegenheid, maar als promovendus nodig je natuurlijk familie en bekenden uit. Ik vind het een geruststellend idee dat mijn familie en goede vrienden aanwezig zijn bij deze gelegenheid, waarbij ik me heel kwetsbaar voel. Er zijn ook groepjes goede bekenden die ik wil uitnodigen. Het probleem is dat binnen een groepje dat zeker op een uitnodiging rekent iemand is bij wie ik me niet prettig voel. Kan ik hem uitsluiten? Zo ja, op welke manier kan ik dan het beste te werk gaan?

Kwetsbare promovendus

Beste Kwetsbare promovendus,

Het publiek doet er niet toe.

Laat me eerst een misverstand uit de weg ruimen. De verdediging van uw proefschrift wordt er niet makkelijker op met de aanwezigheid van uw familie en vrienden in de zaal. U zult zich door hun aanwezigheid niet gesterkt voelen en ook niet minder kwetsbaar. Van belang is dat u goed beslagen ten ijs komt om het wetenschappelijk forum dat u aan de tand zal voelen te kunnen overtuigen van uw kundigheid als wetenschapper. U speelt geen sportwedstrijd met supporters langs de lijn. U staat er alleen voor. De mensen in de zaal zijn alleen maar toeschouwers die hun mond moeten houden en u op geen enkele manier kunnen steunen. Zelfs uw paranimfen kunnen u niet inhoudelijk te hulp schieten. Het doet er in feite niet toe wie er in de zaal zitten. Het kunnen net zo goed mensen zijn die van de straat geraapt zijn. Het publiek is volledig ondergeschikt aan het vraag-antwoordspel dat plaatsvindt tijdens een promotie. De meerderheid kan de uiteenzettingen absoluut niet volgen en moet uitkijken niet in slaap te vallen bij een toneelstukje dat hun boven de pet gaat.

Ik houd deze inleiding om u ervan te weerhouden om één bepaalde persoon (bij wie u zich onprettig voelt, maar die wel deel uitmaakt van een vriendengroepje) uit te sluiten, terwijl de rest wel een uitnodiging krijgt. Dat is een grove maatregel voor een betrekkelijk gering ongerief. Waarmee ik bedoel: maakt u zich alstublieft niet druk over de aanwezigheid van die ene persoon in een zaal met honderd belangstellenden. Hij kan niets kwaads doen (als man van de wetenschap gelooft u toch niet in het uitzenden van bad vibes?), met een beetje geluk zit hij achteraan of komt hij niet eens opdagen.

Concentreert u zich op de voorbereiding van uw verdediging en zet de muizenissen over wie er allemaal in de zaal zitten uit uw hoofd. Het publiek is niet belangrijk, wat telt is de manier waarop u inhoudelijk meesterschap over uw onderzoek laat zien.

Artikelen in Scholen en verenigingen, Vrienden en kennissen.

Gelabeld met , .


Afleggertje cadeau

Beste Beatrijs,

Onlangs gaf ik een feestje voor mijn verjaardag. Er was ook een vriendin die ik ken als zuinig. Meestal geeft ze me iets van de Xenos van een paar euro. Dat is prima. Het gaat om het gebaar. Dit jaar kwam ze met een keukenschort van een exclusief merk. Veel duurder dan wat zij normaal spendeert aan een cadeautje. Op internet bleek de schort niet te koop, wat mij doet vermoeden dat dit een ouder type is. Verder zaten er twee vlekken in. Ik denk dat zij deze schort ofwel in een tweedehandswinkel heeft gekocht, ofwel uit haar eigen kast opgediept. Het is een leuke schort en na een wasbeurt ook weer schoon, toch geeft het mij een vreemd gevoel. Is het oké om mij een tweedehands schort cadeau te geven voor mijn verjaardag?

Tweedehands cadeautje

Beste Tweedehands cadeautje,

In het algemeen is het onverstandig om naspeuringen te doen naar de herkomst van een cadeautje (uitzoeken op internet waar het ding precies vandaan komt, hoe recent het is, hoeveel het gekost heeft), omdat u daarbij voor allerlei onaangename verrassingen kunt komen te staan. U kunt een cadeau beter nemen op face value: ofwel u vindt het leuk en u neemt het in gebruik, ook al moet het eerst de was in. Ofwel u vindt het niks, ook al komt het nieuw uit een dure winkel, en dan gooit u het weg of u geeft het aan iemand anders. Zoals u zelf al schrijft: ‘Het gaat om het gebaar’. Houd vast aan uw eigen relativering, dat bespaart u een boel kopzorg.

Artikelen in Cadeaus, Verjaardag, Vrienden en kennissen.

Gelabeld met .


Gescheiden toekomstige schoonouders uitnodigen

Beste Beatrijs,

Binnenkort word ik 21 jaar. Ik ben van plan dit te vieren bij mijn ouders (ik woon niet meer thuis) met mijn familie. Ik heb een vriendin van 19 met wie ik sinds bijna een jaar een relatie heb. Haar ouders zijn tien jaar geleden gescheiden. Ik heb haar moeder uitgenodigd voor het feest, maar nu vraag ik mij af of ik haar vader ook hoor uit te nodigen. Mijn vriendin heeft een beetje moeizame verhouding met haar vader, maar ze zien elkaar wel. Ik ben een paar keer met haar mee geweest op bezoek bij haar vader. Haar ouders gaan niet met elkaar om behalve als dat onvermijdelijk is. Zelf wil mijn vriendin haar vader er liever niet bij en al helemaal niet dat zijn nieuwe vrouw en kinderen meekomen. Wat is gebruikelijk in zo’n situatie? Hoor ik beide ouders uit te nodigen of kan ik kiezen?

Exen op een verjaardag

Beste Exen op een verjaardag,

U wordt 21 jaar. Dat is geen leeftijd om toekomstige schoonouders uit te nodigen. Een 21ste verjaardag viert iemand gewoonlijk met vrienden/ vriendinnen, naaste familie (ouders, broers, zussen) en geliefde (indien aanwezig). Niet ook nog eens met allerlei familieleden van de geliefde. U had de moeder van uw vriendin helemaal niet hoeven uit te nodigen. Op deze leeftijd zijn relaties doorgaans niet zo in beton gegoten dat je ervan uit kan gaan dat ze de rest van het leven standhouden. De relatie met de schoonfamilie is nog niet van dien aard dat ze vanzelfsprekend bij alle verjaardagen/ mijlpalen aanwezig horen te zijn. Als u de moeder van uw vriendin niet had uitgenodigd (iets wat ze waarschijnlijk geen enkel punt had gevonden), had u zich het hele probleem met de vader bespaard.

Ik zou zeggen: nodig de vader niet uit. De relatie tussen de twee exen is toch al niet om over naar huis te schrijven, uw vriendin zelf heeft liever niet dat hij er bij is. Bovendien zal het de vader weinig kunnen schelen, omdat hij goedbeschouwd niets te zoeken heeft op een verjaardag van het vriendje van zijn dochter.

Artikelen in Exen, Schoonfamilie, Verjaardag.

Gelabeld met , .


Gastvrijheid oprekken?

Beste Beatrijs,

Een tijdje geleden heb ik (vrouw van 80) een goede vriend (67) geholpen, toen hij zijn huis was kwijtgeraakt na een relatiebreuk. Hij had gevraagd of hij bij mij een kamer kon huren, maar daar is mijn huis niet geschikt voor. Ik heb hem wel tijdelijk onderdak geboden als logé. Deze week is hij vertrokken naar de stacaravan op een camping in de buurt. De caravan die vroeger mijn eigendom was heb ik drie jaar geleden aan mijn vriend cadeau gegeven met de afspraak dat ik er nog af en toe gebruik van kon maken, als hij er niet zat.

Ik heb mijn huissleutel teruggevraagd, hoewel mijn vriend die liever had willen houden om bij minder goede weersomstandigheden naar mijn huis te kunnen vluchten. Maar ik heb zijn verblijf bij mij ondanks alle goede wil van beide kanten toch als een inbreuk op mijn privacy ervaren. Nu twijfel ik of ik te hardvochtig ben geweest. Niet zo leuk als hij in de caravan moet verblijven met kou, regen en nachtvorst.

Zielig in de kou

Beste Zielig in de kou,

Terecht hebt u de sleutel teruggevraagd! Het was een tijdelijke logeerafspraak, uw huis is niet geschikt voor kamerverhuur, u wil uw vriend niet op permanente basis over de vloer. Als u hem de sleutel alsnog voor een onbepaalde tijdsperiode ter hand zou stellen, zou dat betekenen dat hij op elk moment uw huis binnen kan vallen om zijn intrek te nemen. Dat is nu net wat u niet wil. Uw vriend heeft op dit moment geen eigen woonruimte. Dat is natuurlijk sneu voor hem, maar het is al heel mooi dat hij voorlopig in die caravan kan zitten, terwijl u qua caravangenoegens achter het net vist. Met een beetje pech zit uw vriend de hele zomer in de caravan en kunt u er al die tijd niet in. Blijf alstublieft tenminste baas over uw eigen huis. U bent aardig genoeg voor hem geweest. Als u hem nog meer ter wille bent met vrije toegang, leidt dat er alleen maar toe dat hij geen haast maakt met het vinden van volwaardige, eigen woonruimte, terwijl dat op dit moment zijn belangrijkste zorg zou moeten zijn.

Artikelen in Vrienden en kennissen.

Gelabeld met , .


Terreur van de smartphone

Beste Beatrijs,

Ik (man van 54) was laatst met een oude vriend bij een blues-concert, waar hij voortdurend op zijn smartphone aan het kijken was, zoals hij trouwens altijd doet de laatste tijd. Na afloop maakte ik daar een lichtelijk chagrijnige opmerking over, waar hij verbouwereerd op reageerde. Hij begreep niet wat hij verkeerd had gedaan. Dit zou niet zo’n punt zijn, ware het niet dat wij plannen hebben voor een stedentripje samen. Daar zie ik nu tegen op. Ik vraag me af of deze vriendschap nog houdbaar is of vindt u dat ik onredelijk ben, omdat de smartphone er gewoon bij hoort tegenwoordig?

Over het hoofd gezien

Beste Over het hoofd gezien,

Iemand die de hele tijd met zijn smartphone bezig is (zelfs onder concerten) is geen prettig gezelschap. Dat geldt zowel voor partners/ geliefden als voor gewone vrienden/ vriendinnen. Als er een afspraak is voor een gezamenlijke tijdbesteding (eindje wandelen, samen een hapje eten, film- of concertbezoek) is het idee dat je aandacht aan elkaar besteedt, met elkaar praat of dezelfde dingen beleeft. Die aandacht kan doorkruist worden door een binnenkomend telefoontje of appje, maar de regel is om dat zo snel mogelijk af te handelen. Tijdens een gemeenschappelijke activiteit is het onbeleefd om urenlang spelletjes te spelen op je telefoontje of rond te hangen op de sociale media.

Over het vanzelfsprekende zou niet hoeven te worden onderhandeld.

Toen uw vriend onafgebroken zijn smartphone bediende tijdens dat concert, liet hij blijken dat virtuele genoegens voor hem interessanter waren dan samen met u iets meemaken. Hij reduceerde u tot decorstuk in zijn privé belevenissen. Te vrezen valt dat het er op dat stedentripje niet anders aan toe zal gaan. U staat samen op de Eiffeltoren of u kijkt uit over de schöne blaue Donau en uw vriend zit op zijn smartphone te tikken en te klikken. Gezellig, hoor, zo’n vakantie. Niet dus! Het is voorstelbaar dat het vooruitzicht om afspraken te moeten maken met uw vriend over de intensiteit van zijn smartphonegebruik op reis u bij voorbaat de lust in de vakantie ontneemt. Over het vanzelfsprekende zou niet hoeven te worden onderhandeld.

Voor een stedentripje lijkt hij ongeschikt. De vriendschap opzeggen is wat rigoureus. Ga voortaan met hem roeien of fietsen en zoek iemand anders om mee op vakantie te gaan. Iemand die zich wat meer openstelt voor de wereld die hij om zich heen kan zien, horen, voelen en ruiken.

Artikelen in Telefoon, Vrienden en kennissen.

Gelabeld met .


Overspelige schoonvader

Beste Beatrijs,

Mijn schoonvader houdt er een andere vrouw op na. Dat is algemeen bekend in de familie van mijn man en wordt gedoogd. Nu ik zelf een gezin heb, vind ik het heel moeilijk om met deze situatie om te gaan. Mijn waarden als trouw, vertrouwen en oprechtheid komen steeds in het gedrang. Ik kan niet zonder afschuw naar mijn schoonvader kijken. Nu gaan we deze zomer een week (!) met de hele familie in een vakantiehuisje om te vieren dat mijn schoonouders 45 jaar getrouwd zijn. Voor mij is dit echt een toneelstuk, waar ik enorm veel moeite mee heb. Hoe kan ik mijn punt maken zonder een familieruzie te creëren?

Hypocriete schoonfamilie

Beste Hypocriete schoonfamilie,

Ik raad u aan om u er niet mee te bemoeien en ver weg te blijven van dit wespennest. Het huwelijk van uw schoonouders is domweg uw zaak niet. Ze kunnen zelf beslissen in wat voor vorm ze het gieten en als uw schoonmoeder het accepteert dat haar man er een vriendin op nahoudt, zal ze daar wel haar redenen voor hebben. Als ze er niet tegen bestand was, zou ze haar echtgenoot aan de dijk kunnen zetten, maar kennelijk wil ze dat niet.

U hoeft uw schoonvader niet een warm hart toe te dragen. U kunt beleefd blijven en enige afstandelijkheid betrachten. Uw eigen waarden hoeven helemaal niet te lijden onder het gedrag van uw schoonvader. Die kunt u recht overeind houden. Tegen uw man kunt u privé zo veel kritiek op uw schoonvader spuien als u wil. Maar het gaat te ver om uw schoonvader ter verantwoording te roepen en een familieconflict te forceren of andere familieleden aan te vuren om maatregelen te treffen. Dat is niet de taak van een schoondochter. Als uw schoonfamilie zo graag de schone schijn van een gelukkige familie wil ophouden, moeten ze dat maar doen. Deze familie is niet de eerste in de geschiedenis van de mensheid die het op die manier aanpakt.

Artikelen in Schoonfamilie, Vreemdgaan.

Gelabeld met , .