Spring naar inhoud


Weekendetiquette

Beste Beatrijs,

Onze dochter is net verhuisd naar een studentenkamer in de stad waar zij met haar studie is begonnen. Vorige week toen zij even thuis was, kwamen er een vraag bij mij op: hoe moet het er eigenlijk aan toe gaan wanneer zij het weekend thuiskomt? Heeft zij nog steeds de status van kind in huis of is het meer te vergelijken met de status van een gast – met bijbehorende voorrechten, zoals bediend worden, en verplichtingen, zoals zich gedragen als een fatsoenlijk gast? Ik vrees dat de aard van het (student)beestje is om het beste van twee werelden te willen: de lusten van beide situaties zonder de lasten. Met de vrijheid van een inwonend kind om in de kasten en de koelkast te duiken en de status van gast te claimen wanneer het gaat om afspraken buitenshuis (geen overleg), verzorging, en klusjes in huis.

Hoe kan ik hier het beste mee omgaan? Zijn er regels over de verhouding ouder/ uitwonend kind dat geregeld thuis is?

Weekendbezoek

Beste Weekendbezoek,

Als een kind zelfstandig is gaan wonen en in het weekend thuiskomt, blijft in grote lijnen de oude routine in stand. Men spreekt niet voor niets over ‘thuiskomen’ of ‘naar huis gaan’. Het is lastig tornen aan gevestigde gezinspatronen. Een uitwonend kind dat het ouderlijk huis bezoekt wordt nooit een gast, zoals oma of een oude tante die bediend moet worden en vrijgesteld is van huishoudelijke taken. Een op kamers wonend kind dat het weekend bij zijn ouders doorbrengt mag dingen uit kasten pakken en voedselvoorraden aanspreken, zoals thuiswonende tieners dat ook mogen. Uw dochter kan hierin gewoon te werk gaan, zoals ze dat gewend was. Dezelfde regels blijven van kracht. Als ze koekjes mocht pakken zonder het te vragen, mag dat nog steeds. Als ze niet zelf een fles wijn mocht openmaken, dan mag dat nog steeds niet.

Wat afspraken buitenshuis betreft: hierin is geen verschil tussen logeergasten en bewoners. Zowel gasten als huisgenoten (kind dan wel volwassene) moeten meedelen of ze wel of niet bij het eten aanwezig zullen zijn. En als ze de deur uitgaan, is het wel zo beleefd om de heer/vrouw des huizes te vertellen wanneer ze denken terug te keren. Het logeeradres is geen hotel – overleg over gaan en staan is dus geboden. Het is me niet duidelijk welke problemen zich op het gebied van verzorging kunnen voordoen. Te lang onder de douche staan misschien? Dat kunt u proberen af te remmen, zoals u dat toch al gewend was, toen uw dochter nog thuis woonde.

Ook huishoudelijke hand- en spandiensten worden verricht volgens bestaande patronen, al naar gelang wat nodig is. Normaal is dat een kind meehelpt met dagelijkse klusjes en zijn eigen rotzooi opruimt. Als uw dochter haar wasgoed mee naar huis brengt, kan ze zelf de was doen. Niet normaal is om het weekendkind in te zetten voor huishoudelijk werk dat vroeger ook niet in het weekend gebeurde.

Artikelen in Ouders en volwassen kinderen.

Gelabeld met , .


0 reacties

Blijf op de hoogte, abonneer je op de RSS feed voor reacties op dit artikel.Sommige HTML is toegestaan