Spring naar inhoud


Tutoyeren in e-mails

Beste Beatrijs,

Het overkomt mij geregeld dat ik in een zakelijke e-mail de aangeschrevene vousvoyeer en vervolgens een e-mail terugkrijg waarin ik word getutoyeerd. Zonder voorstel daartoe of vraag daarover. Dit gebeurt ook bij sollicitatiebrieven die ik verstuur. Mag ik, als mijn mailpartner mij tutoyeert, hem of haar ook tutoyeren? Of mag dat juist niet in sollicitatie-mails, omdat de ander meer status heeft ten opzichte van mij als sollicitant? Of omdat de ander ouder is? En wat geldt in overige situaties?

U of jij in e-mails

Beste U of jij in e-mails,

In zakelijk e-mailverkeer tussen onbekenden moeten eigenlijk de regels voor formele schriftelijke correspondentie worden gevolgd: formele aanhef, vousvoyeren, formele afsluiting. Maar goed, de ervaring leert dat e-mail als een informeel medium wordt beschouwd. Dus veel mensen tutoyeren in de praktijk iedereen aan wie ze een mailtje sturen.

Op dat moment treedt regel 2 in werking: als iemand u tutoyeert, mag u terug tutoyeren. Geen probleem. Terug tutoyeren valt zelfs aan te raden, want rigoureus vasthouden aan ‘u’ zou door de ontvanger als hautain kunnen worden opgevat. Uitzondering is de correspondentie die met solliciteren te maken heeft. In dat geval kunt u bij terugschrijven toch beter vasthouden aan ‘u’. Veiligheidshalve kan een sollicitant zich tegenover onbekenden beter iets te formeel uitdrukken dan iets te informeel. Voor de rest geldt: houd zelf in e-mails met onbekenden vast aan de regels voor zakelijke correspondentie en begin niet op eigen initiatief met tutoyeren.

Artikelen in Internet en e-mail, Zakelijke relaties.

Gelabeld met .


0 reacties

Blijf op de hoogte, abonneer je op de RSS feed voor reacties op dit artikel.Sommige HTML is toegestaan