Spring naar inhoud


Schoonouders met vooroordelen

Beste Beatrijs,

Mijn man en ik zijn vorig jaar getrouwd. De relatie met mijn schoonouders is gespannen, onder meer doordat zij er heel andere levensopvattingen op na houden. Wij hebben er bijvoorbeeeld moeite mee dat mijn schoonvader zich regelmatig zeer racistisch en bevooroordeeld uitlaat over moslims of de kerk. Die opmerkingen hebben wij steeds genegeerd, omdat we vermoeden dat corrigeren geen zin heeft.

Nu verwachten we over een paar maanden ons eerste kind en mijn schoonouders verheugen zich op het grootouderschap. Die rol gunnen we hun graag – we vinden het belangrijk dat ons kind een goede band met de familie krijgt – maar ik wil mijn kind opvoeden met het idee dat iedereen gelijk is en dat je open moet staan voor andere religies en culturen. Is wellicht met het oog op de komende geboorte (en doop) van ons kind nu het moment gekomen om hen erop te wijzen dat wij van zulke opmerkingen niet gediend zijn? Zo ja, hoe kunnen we dat het beste aanpakken?

Schoonouders terugfluiten

Beste Schoonouders terugfluiten,

Het lijkt niet raadzaam om de kritiek die u op de opvattingen van uw schoonouders hebt te verwoorden in verband met uw kind dat nog geboren moet worden. De opvoeding die u uw kind gaat geven staat los van de vooroordelen van uw schoonouders. De eerstkomende vijf jaar hoeft u sowieso niet bang te zijn dat hun ideeën doorsijpelen naar uw kind. En daarna bent u als ouders mans genoeg om tegenwicht te bieden.

Het is in een familie niet nodig dat iedereen in hetzelfde ideologische kamp zit.

U kunt beter, geheel onafhankelijk van uw toekomstige kindje, af en toe wel degelijk tegen uw schoonouders ingaan, wanneer zij bevooroordeelde uitspraken doen. U zegt dan op het moment zelf iets sussends of relativerends.  U en uw man hoeven niet voortdurend ja en amen te knikken bij alles wat ze uitkramen. Probeer het gesprek rustig te houden, maar maak wel uw standpunt duidelijk. Op die manier weten zij in ieder geval dat er verschil van mening bestaat. Als beide partijen verstandig zijn, laten ze het bij deze constatering en proberen ze niet elkaar te overtuigen van hun gelijk. Dat soort discussies wil nogal eens escaleren. Het is in een familie niet nodig dat iedereen in hetzelfde ideologische kamp zit. Het is onwaarschijnlijk dat uw schoonouders uw kind gaan gebruiken als indoctrinatiemateriaal. De interactie met baby’s, peuters en kleuters gaat over heel andere dingen dan over ideologie.

Artikelen in Kinderopvoeding, Schoonfamilie.

Gelabeld met , .


0 reacties

Blijf op de hoogte, abonneer je op de RSS feed voor reacties op dit artikel.Sommige HTML is toegestaan