Spring naar inhoud


Schade vergoeden, helemaal of de helft?

Beste Beatrijs,

Onlangs heb ik per ongeluk de zes jaar oude reserve paardrijcap van een vriendin laten vallen. Die is niet meer bruikbaar. Zij verwacht van mij dat ik een nieuwe cap koop ter waarde van 30 à 40 euro, want dat compenseert de waarde van haar cap die zes jaar geleden ongeveer 70 euro heeft gekost. Ik vind dat ik geen nieuwe cap voor haar hoef te kopen, omdat er een risico zit aan het uitlenen van (oudere) spullen. Ik wil wel de helft meebetalen van een nieuwe cap, maar ik vind 30 euro niet in verhouding staan tot de waarde van zo’n oude reserve cap. Mijn vriendin is nogal op de penning en heeft wel vaker anderen verplicht om nieuwe spullen voor haar aan te schaffen. Moet ik een nieuwe cap kopen of is het reëel om een vergoeding naar waarde te geven?

Cap kapot

Beste Cap kapot,

Uw veronderstelling dat uw vriendin als uitlener evenveel risico draagt als u in de rol van lener/ gebruiker klopt niet. De verantwoordelijkheid ligt wel degelijk geheel bij de lener/ gebruiker. Als u iets kapot maakt wat het eigendom van uw vriendin is, moet u de schade in z’n geheel vergoeden. Dat het object niet splinternieuw is doet er niet toe. Uw vriendin had een functionerende cap en nu is het ding total loss. Het is uw taak om haar zodanig te compenseren dat ze weer een functionerende cap kan aanschaffen. U kunt op internet zoeken wat een functionerende tweedehands cap zoal kost en dat bedrag aan haar geven. Maar 30 à 40 euro voor een nieuwe lijkt mij niet onredelijk. Kennelijk zijn die caps tegenwoordig voor de helft van de prijs van zes jaar geleden verkrijgbaar. Dan is het de moeite niet waard om op de tweedehandsmarkt te zoeken.

Stel dat u een deuk rijdt in de auto van uw vriendin. Dan is het echt geen kwestie van de schade door twee delen. Dan zijn de reparatiekosten geheel en al voor u. Dat heet wettelijke aansprakelijkheid. Voor dit soort ongelukjes (onopzettelijk toegebrachte schade aan derden die fors kan oplopen – denk aan over een vloerkleedje struikelen en iemands antieke Ming-vaas omstoten) hebben mensen een aansprakelijkheidsverzekering: slechts 20 euro per jaar. Een WA-verzekering dekt overigens geen autoschade en van kapotte objecten alleen de dagwaarde.

Artikelen in Vrienden en kennissen.

Gelabeld met , .


2 reacties

Blijf op de hoogte, abonneer je op de RSS feed voor reacties op dit artikel.

  1. Ineke van Alphen schrijft

    Wie is er hier nu eigenlijk op de penning?

  2. Floris schrijft

    Tja, wat etiquette betreft zou ik geneigd zijn om te zeggen, ik heb hem kennelijk kapot gemaakt, je krijgt een nieuwe van me. Dan zou ik eigenlijk verwachten dat de ander zegt, joh dat ding was zo oud dat was niets meer waard, maar goed dat doet ze niet dus koop dan maar een nieuwe.

    Juridisch ligt het iets anders. Ten eerste is het maar de vraag of u onrechtmatig gehandeld hebt. Heeft u namelijk daadwerkelijk een zorgplicht geschaad of heeft u expres dat ding kapot gemaakt? Pas dan zou er pas sprake van schadeplichtigheid kunnen zijn.
    Dan komt de vraag wat de schade precies is. Het idee is dat iemand in de positie wordt gebracht waarin hij verkeerd zou hebben als het schade toebrengende feit zich niet voor gedaan zou hebben. Als je iemand een hele nieuwe cap geeft terwijl die persoon een 7 jaar oude cap had, dan gaat iemand daar duidelijk op vooruit. Dus ik weet niet wat de afschrijving van een cap normaal is maar wellicht dat dat ding nog maar een tientje waard was. Dan zou ze juridisch gezien recht hebben op dat tientje en niet op een hele nieuwe cap.Sommige HTML is toegestaan