Spring naar inhoud


Schade verhalen op vriendin?

Beste Beatrijs,

Onlangs had ik een afspraak met een groepje vriendinnen in mijn huis. Een van hen liep bij het binnenkomen een kostbare vaas omver die op een tafeltje in de gang stond. De vaas brak in duizend stukken, onherstelbaar. De dame in kwestie liep een schrammetje aan haar vinger op waarvoor een eenvoudige pleister voldeed en bleef verder ongedeerd. Enige dagen later bezocht ik deze vriendin om te informeren naar haar welzijn. Daar bleek niets aan te mankeren. Om een tegemoetkoming in de door mij geleden schade durfde ik haar niet te vragen. Is het in de betere kringen waartoe betrokkenen zich rekenen bon ton om veroorzaakte schade van naar schatting 200 euro zonder enige vorm van overleg voor rekening te laten van de getroffene?

Gedupeerd door vriendin

Beste Gedupeerd,

Als iemand schade veroorzaakt, moet hij die betalen. Als de schadeveroorzaker zelf ook schade heeft opgelopen, wordt de claim zwakker. Iemand die een enkel verstuikt en met z’n voet omhoog moet zitten nadat hij een vaas omver heeft gelopen, moet formeel nog steeds die vaas betalen, maar in veel gevallen zal de vaaseigenaar daarvan afzien, omdat de dader ook gedupeerd is. Maar daar aan vooraf gaat de plicht van de dader om schadevergoeding aan te bieden. In alle kringen trouwens, niet alleen in de betere. Om deze reden hebben de meeste mensen een WA-verzekering, die uitkeert na onderzoek van de feiten. Als vaaseigenaar kunt u de vaasomverloper om schadevergoeding vragen. De normale gang van zaken is dat er dan betaald wordt, hetzij uit eigen portemonnee, hetzij via de WA-verzekering. Er bestaat een kans dat de vriendschap wordt aangetast door het presenteren van de rekening. Maar die kans bestaat ook, als gedupeerde zijn verlies slikt zonder te reclameren. In dat geval zal wrok over de gang van zaken de vriendschapsgevoelens doen verkoelen. Het beste is dus om aan de bel te trekken en uw vriendin de kans te geven haar verzuim te herstellen.

Artikelen in Visite, Vrienden en kennissen.

Gelabeld met .


0 reacties

Blijf op de hoogte, abonneer je op de RSS feed voor reacties op dit artikel.Sommige HTML is toegestaan