Spring naar inhoud


Overledenen in rouwbericht

Beste Beatrijs,

Vijf jaar geleden op haar 65ste is mijn dierbare vrouw overleden. Sinds twee jaar heb ik een lieve vriendin die geaccepteerd is binnen de familie. Gisteren is mijn broer overleden. Mijn vraag is of zowel mijn overleden vrouw als mijn huidige vriendin op de overlijdensaankondiging geplaatst moeten worden. Zelf zou ik dat erg mooi vinden, maar hoe moet dit in de praktijk?

Overledene in rouwbericht?

Beste Overledene in rouwbericht,

Het is geen gewoonte om overleden partners van familieleden van de overledene in een rouwbericht te vermelden. Wanneer er op een rouwkaart of in een rouwadvertentie overledenen worden genoemd door middel van een kruisje achter de naam, betreft het directe familieleden van de overledene zelf. Bijvoorbeeld een eerdere echtgeno(o)t(e), een zoon of dochter, broer of zus. In een heel enkel geval (bij jong-overledenen), een overleden vader of moeder. Geen overleden schoonfamilie.

De reden hiervoor is dat in de advertentie de aandacht in de eerste plaats uitgaat naar de nabestaanden van de overledene zelf, en niet zozeer maar wie die nabestaanden op hun beurt verloren hebben. Anders dijt zo’n lijstje namen heel erg uit en wordt het onoverzichtelijk. Als u zelf overlijdt, zou uw overleden vrouw heel goed vermeld kunnen worden in de overlijdensadvertentie samen met uw huidige vriendin, maar als uw broer overlijdt hoort uw overleden vrouw daar niet in thuis.

Artikelen in Dood en begrafenis.

Gelabeld met .


0 reacties

Blijf op de hoogte, abonneer je op de RSS feed voor reacties op dit artikel.Sommige HTML is toegestaan