Spring naar inhoud


Doden in rouwadvertenties?

Beste Beatrijs,

In rouwadvertenties zie ik steeds vaker bij de nabestaanden de namen van overledenen staan, soms ook huisdieren en zelfs ongeboren kinderen die dan met een hartje worden aangeduid. Ik vind dat vreemd, want hoe kunnen de doden betreuren dat er iemand is overleden? Om maar te zwijgen van huisdieren of ongeborenen. Ik moet er zelf niet aan denken dat er onder mijn rouwadvertentie namen van overledenen staan en ook wil ik niet genoemd worden in advertenties voor anderen, als ik zelf niet meer leef. Hoe kijkt u hier tegenaan?

De doden rouwen niet

Beste De doden rouwen,

Het vermelden van doden tussen de nabestaanden in een rouwadvertentie heeft als functie om geïnteresseerde lezers een indruk te geven van de achtergrond van de overledene. Dit geeft net iets meer een totaalbeeld, bijvoorbeeld: aha, de man had een tweelingbroer die een maand eerder overleed. Of: hé, zijn echtgenote is al tien jaar dood.

Niet alle overledenen komen in aanmerking voor vermelding. Nooit zie je de (allang overleden) ouders van een 70-jarige erbij staan. Maar is er sprake van een overleden kind, dan staat die er vaak wel bij. Mensen met een kruisje achter hun naam worden ofwel genoemd omdat ze eigenlijk zónder kruisje in de advertentie hadden moeten staan, ofwel omdat ze met de overledene een heel belangrijke relatie hadden. Met het vermelden van ongeborenen bedoelt men over te brengen hoe erg het is dat de dierbare overledene zijn of haar kleinkind niet meer heeft meegemaakt en vice versa. In het geval van opgevoerde huisdieren mag je ervan uitgaan dat de overledene een bijzondere band had met Rakker of Moortje. Tja, wat moet je van dit alles denken? De een citeert een strofe van Vasalis, de ander zet de hond erbij. Als huisdieren op het naambordje op de voordeur staan vermeld, kerstkaarten mede ondertekenen en een eigen graf krijgen op een speciale huisdierenbegraafplaats, waarom zouden ze dan niet in een rouwadvertentie figureren? Mensen vullen het kader van een rouw-annonce naar eigen inzicht in met de gevoelens die zij opportuun achten.

Wees gerust. Als u dit allemaal volstrekt bespottelijk vindt, kunt u erop vertrouwen dat uw nabestaanden dit soort ongewenste elementen tezijnertijd zullen weren uit de rouwadvertentie die zij voor u opstellen.

Artikelen in Dood en begrafenis.

Gelabeld met .


1 reactie

Blijf op de hoogte, abonneer je op de RSS feed voor reacties op dit artikel.

  1. Maarten schrijft

    Horen namen van niet-inwonende huisdieren, dus dieren van kinderen of kleinkinderen eigenlijk wel in een rouwadvertentie?
    Laatst zag ik zelfs de naam van de overleden hond van de dochter van de overledene in een rouwadvertentie staan.Sommige HTML is toegestaan