Spring naar inhoud


Onderscheiding niet dragen?

Beste Beatrijs,

Sinds enkele jaren draag ik op een van mijn betere pakken voor feestelijke bijeenkomsten de ridderorde die mij voor bepaalde verdiensten is uitgereikt. Een dezer dagen merkte een andere feestganger, die ongeveer dezelfde orde heeft, op dat zij die nooit draagt. Iemand anders zei dat hij, wanneer hij in aanmerking zou komen voor een dergelijke onderscheiding, die eveneens niet zou dragen. Ik krijg langzamerhand het gevoel dat het ongepast is om een onderscheiding aan de buitenwereld te tonen, althans dat het dragen daarvan niet in overeenstemming is met het Nederlandse volkskarakter. Het hoofd mag nooit boven het maaiveld. Een zichtbare onderscheiding is kennelijk beledigend voor andere mensen. Hoe denkt u hierover?

In de la ermee?

Beste In de la,

Natuurlijk mogen mensen die een onderscheiding hebben gekregen deze dragen! Het is ongepast als anderen daar kritiek op uitoefenen. Want dat is precies wat uw zegslieden u impliciet toevoegen, wanneer zij u informeren dat zij er niet over zouden piekeren om hem op te spelden. Vergelijk: ‘Nou, ik trek zelf anders nooit een das aan, hoor’ (tegen iemand die een das draagt). Mensen horen zich te onthouden van commentaar op andermans kleren of versierselen. Bij een onbedwingbare neiging om er toch iets over te berde te brengen, zeg je iets aardigs of je vraagt naar de betekenis ervan. Wie dit niet kan opbrengen, doet er het zwijgen toe. Tegen mensen die u aldus in de verdediging drukken kunt u opmerken: ‘Je hebt helemaal gelijk, je moet nooit iets dragen waar je je voor schaamt.’

Artikelen in Traditionele etiquette.

Gelabeld met .


0 reacties

Blijf op de hoogte, abonneer je op de RSS feed voor reacties op dit artikel.Sommige HTML is toegestaan