Spring naar inhoud


Eenzijdige gastvrijheid

Beste Beatrijs,

Mijn man heeft sinds zijn studententijd een vaste groep vrienden (een stel, een man en twee vrouwen) die vaak met elkaar afspreken. We zijn allen rond de dertig. Ik ben ook redelijk in de groep opgenomen. Maar het valt me op dat de verhoudingen nogal scheef liggen. Ze willen altijd (om de paar weken) bij ons thuis komen en gaan er dan van uit dat wij koken. Zelf komen ze altijd met lege handen bij ons aan. Ik vind dat onbeleefd, maar mijn man zit er niet mee. Ze komen hier, omdat wij de meeste ruimte hebben en omdat de rest niet van koken houdt. Mijn man houdt wel van koken, maar ik moet wel vaak meehelpen. Ik vind het niet fijn dat ze zichzelf zo vaak  bij ons uitnodigen, terwijl mijn man het juist gezellig vindt. Als ik aankondig dat ik niet thuis ben als zijn vrienden komen, vindt mijn man dat ook vervelend. Hoe kunnen we deze onenigheid oplossen?

Parasiterende vrienden

Beste Parasiterende vrienden,

Dit is iets wat u rustig met uw man moet bespreken om tot een compromis te komen. Ik krijg de indruk dat u meer moeite hebt met het feit dat de vrienden zo vaak komen (de frequentie van bezoek) dan met het feit dat er gekookt moet worden. Ten slotte vindt uw man koken wel leuk en hij vindt het geen probleem om zijn vrienden thuis te ontvangen, omdat uw huis het meeste ruimte biedt.

Bedenk bij uzelf wat u een redelijke frequentie van bezoek zou vinden. Misschien komen ze nu een keer per maand langs en zou u eens per kwartaal wel genoeg vinden. In dat geval zou het compromis kunnen uitkomen op eens per twee maanden. Uw man kan zijn vrienden uitleggen dat een keer per maand te veel is, omdat hij en u als stel ook vaak andere dingen te doen hebben. Maakt uw man desondanks afspraken die het afgesproken maximum overstijgen, aarzel dan niet om uw eigen plan te trekken voor een avond buitenshuis.

Het feit dat uw man (en indirect u ook) altijd degenen zijn die voor het eten zorgen maakt de verhouding inderdaad onevenwichtig, vooral op financieel niveau. De kosten van de maaltijd komen altijd op dezelfden neer. Misschien zijn de vrienden minder rijk dan uw man en u – er kunnen goede redenen zijn voor deze eenzijdigheid – toch moet de wederkerigheid niet helemaal uit het oog worden verloren. Het is niet goed als één persoon bij alle etentjes de anderen vrijhoudt. Om er wat meer balans in te krijgen, zou uw man er verstandig aan doen om met de vrienden af te spreken dat zij in het vervolg bij de groepsmaaltijden de drank meebrengen. En wellicht ook een dessert (gekocht of iets eenvoudigs zelfgemaakts).

Het is sympathiek dat uw man met plezier zijn huis openstelt voor zijn vrienden, maar hij moet ook rekening houden met uw geringere animo om voor gastvrouw te spelen en niet alle kosten van de gastvrijheid moeten op zijn schouders neerkomen.

Artikelen in Vrienden en kennissen.

Gelabeld met .


0 reacties

Blijf op de hoogte, abonneer je op de RSS feed voor reacties op dit artikel.Sommige HTML is toegestaan