Spring naar inhoud


Correspondentie laten lezen

Beste Beatrijs,

Ik (man, veertiger) heb terugkerende conflicten met een familielid. Meestal bespreek ik zoiets met mijn partner of een goede vriend. Ik maak hen dan deelgenoot van de ervaringen en conversaties die ik had met dat familielid. Als het conflict zich over de mail afspeelt, laat ik voor een beter begrip soms mijn eigen berichten lezen, alvorens ik ze verstuur, ter wille van een zorgvuldige formulering en om escalatie te voorkomen. Kan ik ook citeren uit de e-mails die ik ontvangen heb, ze eventueel helemaal laten lezen aan mijn raadgevers, of overschrijd ik dan de ethische normen van het briefgeheim?

Mogen derden meelezen?

Beste Mogen derden meelezen,

Het briefgeheim wil zeggen dat niemand anders dan de geadresseerde een brief (of mail of tekstbericht) mag openen. Ook na opening, lezing en archivering mag niemand zich op eigen houtje toegang verschaffen tot andermans correspondentie. De geadresseerde is eigenaar en beschikt erover. Dat de geadresseerde erover beschikt betekent dat hij de inhoud ook aan derden mag laten lezen. Net zoals iedereen met anderen mag praten over wat hij/zij met een bepaald iemand heeft besproken, zo mag iedereen aan anderen laten lezen wat hem is toegestuurd. Dit zal lang niet altijd gebeuren, want mensen hechten eraan dat hun vrienden en geliefden een zekere mate van discretie betrachten en dat persoonlijke informatie die niet voor anderen is bestemd ook privé blijft.

Maar als u problemen hebt met een familielid, kunt u daar natuurlijk over praten met anderen en als u specifieker wilt zijn, kunt u de exacte uitingen erbij pakken. Dat staat u vrij. Dit is wel meteen het gevaar van het uitvechten van conflicten per brief of per mail. Alles wat op zwart op wit staat kan een eigen leven gaan leiden buiten de oorspronkelijke afzender om. Om die reden raad ik altijd af om conflicten per brief of per e-mail uit te vechten. Doe het niet, want wat eenmaal is opgeschreven stolt en kan de schrijver tot in lengte van dagen op een akelige manier blijven achtervolgen. Praat conflicten in persoon uit: ga op bezoek, spreek onder vier ogen, pak de telefoon of ga skypen, maar zie ervan af om het allemaal op te tikken, want daar komt ellende van.

Artikelen in Internet en e-mail.

Gelabeld met .


0 reacties

Blijf op de hoogte, abonneer je op de RSS feed voor reacties op dit artikel.Sommige HTML is toegestaan