Spring naar inhoud


Betalen voor zus

Beste Beatrijs,

Mijn zuster is weduwe met alleen aow, waar ze moeilijk van kan rondkomen. Ze belde me op dat het energiebedrijf had gedreigd haar gas en licht af te sluiten wegens een schuld van 600 euro. Of ik dat bedrag voor mijn rekening wilde nemen. Nu heeft mijn zuster ook twee kinderen van tegen de vijftig van wie de jongste goed bij kas zit en de oudste niet. Deze oudste dochter beschouwt zichzelf als kunstenares maar heeft nog nooit iets verkocht en zit al haar hele leven in de bijstand. Ik heb gezegd dat ik de helft wil betalen als haar kinderen de andere helft zouden betalen. Maar ik weet van tevoren dat dan alleen haar jongste kind voor die helft opdraait. De hele familie vindt het normaal om de oudste buiten schot te laten, want men heeft respect voor haar keus voor het kunstenaarschap. Ik zou dat oudste kind er echter wel op aan willen spreken, want geldgebrek is geen aangeboren ziekte of kwaal, maar zelf verkozen. Als ze een baan zoekt, kan ze haar moeder wel ondersteunen. In wezen spring ik in voor die dochter. Kan ik die dochter erop aanspreken dat ze een baan moet zoeken? Mijn vrouw vindt van niet. Algemene vraag: hebben kinderen moreel als eerste de taak hun ouders te ondersteunen of broers en zussen van de behoeftige? 

Mijn zusters hoeder?

Beste Mijn zusters hoeder,

Volgens de wet van de wederkerigheid (voor wat hoort wat) zal de morele plicht van kinderen om hun ouders te helpen groter zijn dan die van broers of zussen. Aan de andere kant speelt rijkdom sec ook een rol. Er valt best iets te zeggen voor de stelling dat de plicht van rijke broers of zusters groter is dan die van arme kinderen. Maar misschien moet u dit vraagstuk helemaal niet in termen van plicht beschouwen. Een herformulering kan een ander licht werpen op uw dilemma. Stel uzelf de vraag: ‘Welke situatie bezorgt mij meer tevredenheid? Is dat wanneer ik mijn zuster uit de nood heb geholpen? (Hoe tijdelijk ook, want wie niet kan rondkomen struikelt van de ene financiële ramp naar de volgende.) Of is dat wanneer ik een fijne reserve op mijn bankrekening heb staan, terwijl mijn zuster zonder gas en licht in de kou zit?’ Kies maar wat u het aantrekkelijkste vindt. Het is een kwestie van goedgeefsheid en u mag zelf bepalen hoe ver u hierin wil gaan.

Wat uw uitkeringstrekkende nichtje, de semi-kunstenares, betreft: inderdaad, zo zien wij onze medeburgers niet graag. Maar u bent niet bij machte daar iets aan te veranderen, dus het heeft geen zin om u daar over op te winden. U denkt toch niet echt dat u in staat bent een vrouw van tegen de vijftig die nog nooit van haar leven betaald werk heeft verricht, met enige welgekozen woorden de arbeidsmarkt op te krijgen? Zo iemand gaat op het arbeidsbureau door voor volstrekt onbemiddelbaar. Uw vrouw heeft gelijk: bemoei u niet met hoe uw nichtje haar leven inricht. Tel haar niet mee als kostenpost op uw financiële balans. Als u uw nichtje uit de calculaties hebt geschrapt, blijft er voor u maar één handelwijze over: doe wel en zie niet om.

Artikelen in Broers en zussen.

Gelabeld met .


0 reacties

Blijf op de hoogte, abonneer je op de RSS feed voor reacties op dit artikel.Sommige HTML is toegestaan