Spring naar inhoud


Volwassen kinderen bij kerstkaart?

Beste Beatrijs,

In de huiselijke kring bestaat enige discussie over de regels voor het versturen van kerst- en nieuwjaarskaarten. Stel ik stuur een kaartje naar een goede collega op mijn werk. Ik ken zijn/haar partner niet en omgekeerd geldt hetzelfde. Onderteken ik dan de kerstgroet met alleen mijn naam of ook die van mijn partner en richt ik de kerstkaart ook alleen aan deze collega of vermeld ik ook zijn/haar partner?

Onze kinderen zijn al boven de 18 en wonen voor een deel niet meer thuis. Vermeld je dan toch telkens de namen van je kinderen bij de kerstgroet en vanaf wanneer is dat niet meer gebruikelijk? Een aantal mensen deponeert een kerstkaart in het postvakje van een collega of zonder postzegel in de brievenbus van buurtgenoten. Kan dat of is dat een misplaatste vorm van zuinigheid?

Kerstkaartenverstuurder

Beste Kerstkaartenverstuurder,

Als u een kaartje naar een collega stuurt, van wie u de partner niet kent en die zelf uw partner ook niet kent, adresseert u alleen aan hem/haar en ondertekent alleen met uw eigen naam. De vraag dringt zich trouwens wel op waarom u collega’s met wie u niet echt bevriend bent, (u bent nooit bij elkaar over de vloer geweest) kerstkaarten zou sturen. U kunt deze personen toch gewoon mondeling prettige kerstdagen toewensen? En de week daarna wenst u hen ‘gelukkig nieuwjaar’. Dat is twee keer iets aardigs voor de prijs van niks.

Kinderen die niet meer thuiswonen. Tja, als de geadresseerde uw kinderen goed kent, dan zet u hun namen wel erbij, en als dat niet zo is, dan niet. Dit is niet iets om jarenlang mee door te gaan. Er komt een moment dat kinderen allang het huis zijn, en het gezinsleven als zodanig is opgehouden te bestaan. De kinderen schrijven hun eigen kerstkaarten naar hun eigen vrienden/familie, en u bent met uw tweeën over. Dan ondertekent u alleen als stel, en laat de kindernamen weg.

Kerstgroeten in postvakjes van collega’s doen lijkt me overbodige onzin. U stuurt uw huisgenoten toch ook geen kerstkaarten? Kerstkaarten zijn voor vrienden en familie die je niet elke week ziet en met wie je wel contact wil blijven houden. Op mensen die hun kerstkaarten persoonlijk in brievenbussen stoppen is niets aan te merken. Het spaart postzegels, het vermindert de drukte op het postkantoor, en de amateur-postbode maakt zo een frisse wandeling, even weg uit de bedompte decemberhuiskamer.

Artikelen in Feestdagen, Ouders en volwassen kinderen, Post.

Gelabeld met .


0 reacties

Blijf op de hoogte, abonneer je op de RSS feed voor reacties op dit artikel.Sommige HTML is toegestaan