Spring naar inhoud


Seksueel geweld is een oorlogshandeling

Na de aanrandingen in Keulen gaat de discussie vooral over de vraag in hoeverre de culturele achtergrond van de daders benoemd mag worden als oorzaak en wat de consequenties hiervan zijn voor het vluchtelingenbeleid. Zolang de identiteit van de daders niet is vastgesteld, is het schandelijk en racistisch om vluchtelingen als groep te criminaliseren, vindt het linkse kamp, terwijl de anti-vluchtelingenlobby in de geweldsuitbarsting alleen maar zijn eigen gelijk bevestigd ziet: ‘Zie je wel, onze vrouwen lopen gevaar.’

Die benoeming, ‘jonge mannen met een Noord-Afrikaans of Arabisch uiterlijk’, is geografisch gezien heel breed (heel Noord-Afrika plus het Midden-Oosten) en tegelijk heel specifiek: iedereen weet dat er ‘moslimimmigranten’ mee wordt bedoeld. Aanvankelijk werd ontkend dat het om vluchtelingen uit de recente golf ging. Maar later bleek dat er wel degelijk Syrische asielzoekers bij betrokken waren. Dat mensen die de afgelopen maanden zijn verwelkomd met bloemen, tweedehands kleren en de Duitse versie van bed, bad en brood het in hun hoofd haalden om bij wijze van vertier op straat vrouwen te belagen maakt het extra pijnlijk.

Maar ongetwijfeld deden er ook andere groepen immigranten mee: ongebonden mannen die al eerder zijn gekomen en afgewezen werden voor de vluchtelingenstatus of mensen zonder verblijfsvergunning met alleen criminele bedoelingen of tweede-generatie-immigranten die buiten de maatschappij zijn gevallen, althans niet genoeg geïntegreerd voor een normaal bestaan. Geen geldige papieren, discriminatie, geen uitzicht op lotsverbetering, geen zin of geen mogelijkheden om weg of terug te gaan – voor sommigen is het enige wat dan nog overblijft de criminaliteit.

Al dat verrukkelijke vrouwenvlees zomaar onder handbereik…

In Keulen was al langer sprake van bendes die zich bezig hielden met zakkenrollen en berovingen. Het betasten van vrouwen is enerzijds een middel (de prooi wordt afgeleid, zodat de dader snel zijn slag kan slaan), anderzijds is het heel voorstelbaar dat het al doende een doel op zichzelf wordt. Seksuele intimidatie geeft bevrediging en een instant machtsgevoel. Verkrachting is een typische oorlogshandeling. In alle oorlogen waar strijders op een of andere manier met een burgerbevolking te maken hebben wordt verkracht, en dat op een tamelijk aselectieve manier: van de jongste meisjes tot en met de oudste vrouwen. Het is misschien niet zo vreemd dat die gemarginaliseerde jonge mannen zichzelf beschouwen als overlevend in een situatie van oorlog met onder handbereik al dat verrukkelijke vrouwenvlees dat willig en verdorven genoeg is om zich aan iedereen veil te geven, behalve aan die maatschappelijk gemarginaliseerde moslims zelf. Alleen al om die onvergeeflijke nuffigheid en zelfingenomenheid zou je ze wel een lesje willen leren en als je toch bezig bent, is een portemonnee met inhoud mooi meegenomen.

Vrouwenbepoteling, zoals zich in Keulen grootschalig voordeed, ligt in het verlengde van onaangename gedrag, waar jonge vrouwen in alle Europese grootstedelijke, multiculturele wijken regelmatig mee te maken hebben: sissen, intimideren, zogenaamd avances maken en bij een afwijzende reactie het slachtoffer uitschelden voor vuile, vieze hoer. Het zijn verbale oorlogshandelingen die voortkomen uit haat en afgunst. Er valt niet veel tegen te doen, want dat incidentele verbale intimidatiegedrag is net niet zwaar genoeg om ermee naar de politie te lopen.

Intussen sukkelt het debat over wel of niet benoemen voort. Vorige week las ik in de Volkskrant over een net verschenen proefschrift van een psycholoog, Thijs Bouman heet-ie, die een aanbeveling deed voor de media om wat minder vaak het adjectief ‘islamitisch’ te gebruiken in combinatie met ‘geweld’. Daar wordt het publiek maar zenuwachtig van. Kennelijk zou hij het nieuws liever wat amorfer gebracht willen zien. Tja, ik ben een vrouw, dat zal wel verklaren waarom ik het niet heb op ontheemde, gemarginaliseerde, jonge mannelijke moslims, en dat ik dat ook graag benoem en denk dat je er daar beter niet teveel van kunt hebben rondlopen.

Artikelen in Column.


0 reacties

Blijf op de hoogte, abonneer je op de RSS feed voor reacties op dit artikel.Sommige HTML is toegestaan