Spring naar inhoud


Meehelpen in de kookgroep

Beste Beatrijs,

Ik zit met vijf andere studenten in een kookgroepje dat eens per week samen eet, telkens bij een van de leden thuis. Moet degene die de kookbeurt heeft alle taken van gastvrouw of gastheer op zich nemen? Of ben ik verplicht om mee te helpen met boodschappen halen, koken en de afwas doen, terwijl ik dit zelf niet van de anderen verlang als het mijn beurt is? Onder welke omstandigheden mag je van de kookgroepleden verwachten dat ze meehelpen? Kortom gelden de regels van gastvrouw of gastheer ook voor studenten?

Kookgroepetiquette

Beste Kookgroepetiquette,

Het idee van een kookgroepje is efficiëntheid: dat om de beurt iemand de taak van boodschappen doen en koken op zich neemt. Dit is een andere opzet dan vrienden uitnodigen om te komen eten. In geval van een uitnodiging blijven gasten gevrijwaard van voorbereidende en opruimende werkzaamheden. Bij een vast kookgroepje is er geen sprake van een uitnodiging maar van een gezamenlijke onderneming waaraan iedereen meebetaalt. Meestal worden de maaltijdkosten van een studentenkookgroepje op de avond zelf hoofdelijk omgeslagen.

De taak van een maaltijd verzinnen en boodschappen doen valt in ieder geval toe aan degene die de beurt heeft. Voor de rest is het een beetje improviseren. Als degene die de beurt heeft een georganiseerd type is, zal hij/zij grotendeels klaar zijn met koken wanneer de anderen komen. Als hij/zij daarentegen een chaotisch type is en het werk nog moet beginnen op het uur van samenkomst, is het logisch dat de andere leden van het kookgroepje even meehelpen met de voorbereidingen.

Wat het afwassen betreft: meestal wordt er opgeruimd/ afgewassen door een paar deelnemers van de kookgroep, ook omdat in het in studentenhuizen handig is als de rotzooi zo snel mogelijk wordt weggewerkt. Bij een kookgroep blijven deelnemers niet de hele avond hangen, maar gaan na het eten (de koffie) huns weegs. Vanwege de instrumentele opzet van een kookgroep is het aan te bevelen, als er wordt meegeholpen met opruimen.

Artikelen in Eten en drinken.

Gelabeld met .


0 reacties

Blijf op de hoogte, abonneer je op de RSS feed voor reacties op dit artikel.Sommige HTML is toegestaan