Spring naar inhoud


Kosten rouwadvertentie

Beste Beatrijs,

In onze familie is een bejaarde tante overleden Ze heeft zes broers en zussen, van wie een broer eerder al is overleden. Eén zus is dement en weduwe. Namens de broers en zussen is er voor de overledene in een landelijk dagblad een overlijdensadvertentie geplaatst. De oudste zus die dit regelde heeft een rekening gestuurd naar de overgebleven broers en zussen, maar ook – zonder dat dit van tevoren besproken was – naar de kinderen van de overleden broer en de kinderen van de demente zus. Of ze namens hun overleden respectievelijk demente ouder een deel van de advertentiekosten willen overmaken. Die kinderen vrezen dat bij elk volgend overlijden van een oom of tante een dergelijk verzoek komt. Is het redelijk dat neven en nichten meebetalen deze en volgende keren? Kunnen ze aangeven dat ze in de toekomst niet meer namens hun ouders in de kosten willen delen? Of kunnen ze betaling weigeren, omdat een en ander niet van tevoren is besproken?

Meebetalen aan rouwadvertentie

Beste Meebetalen aan rouwadvertentie,

Als er een overlijdensadvertentie namens een groep wordt opgesteld, moeten alle in de advertentie genoemden van tevoren worden gepolst en om instemming gevraagd of ze willen meebetalen aan de rekening. Het is ongepast om zonder overleg een advertentie te plaatsen en daarna een rekening te sturen naar mensen die erin figureren.

Het is overigens niet erg gebruikelijk om een overlijdensadvertentie te plaatsen voor tantes en ooms. Overlijdensadvertenties worden meestal geplaatst door familie in de verticale lijn: partners, kinderen, kleinkinderen. Wanneer een overledene geen partner en geen kinderen heeft, plaatst de horizontale familie (broers en zusters) vaak wel een advertentie, al dan niet met hun kinderen erbij. Bij forse aantallen wordt hun nageslacht samengevat onder de noemer ‘neven en nichten’. Voor zo’n advertentie betalen de broers en zusters de kosten en niet hun kinderen, ook niet wanneer hun ouders eerder zijn overleden. In geval van dementie is er een financieel bewindvoerder die kan betalen. Uitzonderingen daargelaten hebben neven en nichten doorgaans weinig behoefte om overlijdensadvertenties voor tantes en ooms te plaatsen, omdat dat snel kan oplopen en al te begrotelijk wordt.

In het geval dat u beschrijft zijn er dus een paar dingen mis gegaan. Formeel gesproken hoeven de kinderen die zijn aangesproken als plaatsvervanger voor hun ouders niet mee te betalen aan de advertentiekosten, want hun is niets gevraagd. Misschien zullen ze met hun hand over hun hart strijken en alsnog betalen uit aardigheid, maar ik raad hun wel aan om te zeggen dat ze dat in de toekomst niet meer zullen doen. Ze willen van tevoren worden geraadpleegd voor een advertentie en beslissen of ze wel of niet meedoen, en niet onverwacht een rekening gepresenteerd krijgen.

Artikelen in Broers en zussen, Dood en begrafenis.

Gelabeld met .


1 reactie

Blijf op de hoogte, abonneer je op de RSS feed voor reacties op dit artikel.

  1. Mariele schrijft

    Het had inderdaad even gevraagd kunnen worden. Maar hoe zou er gereageerd zijn als het om een erfenis ging? Was u dan wel bereid geweest om mee te delen?Sommige HTML is toegestaan