Spring naar inhoud


Herinneringskaartje sturen

© Sjoerd van der Zee

Beste Beatrijs,

Een paar weken geleden is mijn vader overleden. De familie is nu bezig met het opstellen van een herinneringskaartje, waarop een foto wordt afgedrukt, om bij wijze van bedankje toe te sturen aan degenen die de begrafenis bezochten. Ik heb hier wat moeite mee, omdat sommige mensen die op de lijst staan mijn vader nooit hebben gekend, maar goede vrienden of collega’s van de kinderen zijn. Mijn idee was daarom een mooi kaartje te laten maken ter herinnering aan vader en een foto van hem apart in te sluiten voor degenen die vader gekend hebben. Bestaan hier etiquetteregels voor?

Met of zonder foto

Beste Met of zonder,

De belangrijkste verplichting is om bedankbriefjes te schrijven naar de mensen die condoléancebrieven hebben geschreven. En die bedankbriefjes moeten persoonlijk zijn, althans een persoonlijke noot bevatten (omdat de brief immers ook persoonlijk was). Ook is het goed om degenen die iets extra’s hebben gedaan (bloemen gestuurd, condoléancebezoek afgelegd, op enig moment steun verleend) schriftelijk te bedanken. Voor louter en alleen begrafenisbezoek hoeft niet speciaal te worden bedankt. Het mag natuurlijk wel, maar de etiquette wordt niet met voeten getreden als het niet gebeurt.

Tegenwoordig zie je vaak dat iedereen die een handtekening heeft gezet in het condoléanceregister een bedankkaartje plus foto krijgt. Het is mijns inziens een tamelijk overbodig gebruik, maar goed, omdat het toch allemaal gekopieerd of gedrukt wordt met standaardboodschap erin, kost het weinig moeite. Dan loop je dus wel tegen het probleem aan dat begrafenisgangers die de overledene nooit gekend hebben, ineens een foto krijgen toegestuurd. Ze weten natuurlijk niet wat ze daarmee aanmoeten en gooien hem maar bij het oud papier. Je kunt tenslotte niet alles bewaren. Dat is geen prettig gedachte voor de nabestaanden. Uw idee om een simpel bedankkaartje zonder foto te sturen naar gasten die de overledene niet hebben gekend is dan beter. Eigenlijk hoeft zelfs dat niet eens. Het gaat hier om de categorie ‘intieme vrienden of naaste collega’s van nabestaanden van de overledene’. Deze nabestaanden kunnen hun vrienden of collega’s toch mondeling bedanken voor hun aanwezigheid, als ze hen weer zien? Dat hoeft niet op een formele manier in druk.

Artikelen in Dood en begrafenis, Familie, Ouders en volwassen kinderen, Post.

Gelabeld met .


0 reacties

Blijf op de hoogte, abonneer je op de RSS feed voor reacties op dit artikel.Sommige HTML is toegestaan