Spring naar inhoud


Aan wie rouwbrieven sturen?

Beste Beatrijs,

Bij het overlijden van mijn vader en een jaar later mijn moeder stuurde mijn zus rouwbrieven naar een aantal vriendinnen van haar die voor mijn vader en moeder volslagen onbekenden waren. Is het niet zo dat rouwbrieven alleen verstuurd horen te worden naar eigen familie, kennissen en bekenden van de overledene?

Wie krijgt bericht?

Beste Wie krijgt,

Rouwbrieven kunnen desgewenst ook verstuurd worden naar intimi van de nabestaanden. Een overlijdensbericht is in de eerste plaats de aankondiging van iemands dood en pas in de tweede plaats een uitnodiging voor begrafenis of crematie. Iemand van wie een naaste is overleden kan er behoefte aan hebben zijn of haar dichtbije vrienden op de hoogte te stellen. Ook al kennen deze vrienden of vriendinnen de overledene niet persoonlijk, de gebeurtenis is toch belangrijk genoeg om kennis van te nemen, omdat het – in dit geval voor uw zuster – iets ingrijpends is.

Het versturen van het overlijdensbericht dient er niet voor deze vriendinnen op te roepen naar de begrafenis of crematie te komen. Het staat hen vrij om erheen te gaan, maar het ligt niet erg voor de hand, als zij de overledene nooit ontmoet hebben. De bedoeling is om deze intimi op de hoogte te stellen van het feit dat de vader/moeder van hun vriendin is overleden. Het is daarmee een tamelijk expliciete vraag om het betuigen van medeleven. Een reactie is geboden. Passend is om een condoléancebriefje te sturen en later, na de begrafenis, op te bellen of langs te gaan om enige vorm van emotionele steun te verstrekken.

Artikelen in Broers en zussen, Dood en begrafenis, Post.

Gelabeld met .


0 reacties

Blijf op de hoogte, abonneer je op de RSS feed voor reacties op dit artikel.Sommige HTML is toegestaan