Spring naar inhoud


Egocentrisch barpersoneel

Beste Beatrijs,

Ik ben een man van eind dertig en kom geregeld in een café met personeel dat vooral uit studentes (twintigers) bestaat. Het contact is altijd hartelijk. In de loop van de tijd hebben ze uitgebreid verteld over hun studies, vakanties, belevenissen en andere persoonlijke zaken. Het zit me dwars dat niemand belang stelt in mijn wederwaardigheden. Ze hebben nog nooit een vraag gesteld over bijvoorbeeld mijn werk of mijn interesses. Ze weten niets van me. Hoe kan ik op een aardige manier duidelijk maken dat belangstelling wederzijds zou moeten zijn? Of moet ik mijzelf beschouwen als een oudere man die alleen hoeft te zorgen voor een ruime fooi?

Eenrichtingsverkeer

Beste Eenrichtingsverkeer,

De relatie tussen barpersoneel en klanten is zakelijk van aard. De een schenkt drank, de ander drinkt het op en betaalt. Deze uitwisseling kan worden gecombineerd met koetjes, kalfjes en kwinkslagen. Het is voor de klanten prettig als het personeel een zekere geanimeerdheid aan de dag legt, althans niet chagrijnig is. Volgens de traditionele caféconventie impliceert aardigheid van het barpersoneel de bereidheid om te luisteren naar verhalen van de klanten (als het tenminste niet te druk is), maar niet om zelf die verhalen te houden. Voor de moeite van het luisteren kunnen zij dan rekenen op een iets hogere fooi. Het barpersoneel waar u mee te maken hebt gedraagt zich niet erg professioneel en ook niet erg aardig. Zij zouden de beleefdheid moeten opbrengen om de klanten niet over zichzelf door te zagen. Bedenk in ieder geval het volgende: noch de spraakzaamheid van het barpersoneel, noch het door u verlangde luisterend oor heeft iets te betekenen. De belangstelling voor de persoon achter de klant is even vluchtig als het schuim van uw biertje. Het personeel is niet in u geïnteresseerd, ga daar maar van uit! Voor het leggen van betekenisvolle contacten kunt u zich beter richten op de andere cafégangers.

Artikelen in Horeca.

Gelabeld met , .


1 reactie

Blijf op de hoogte, abonneer je op de RSS feed voor reacties op dit artikel.

  1. Jaap schrijft

    Allerlei wetenswaardigheden zoals omschreven in de vraag zijn mijns inziens alleen interessant om te weten van iemand waarmee je vriendschappelijk omgaat, die dus ook naar jouw verhalen luistert. Als ze nooit naar u vragen zien ze in u waarschijnlijk niet iemand die hun kijk op de belevingswereld zou kunnen vergroten en meer als praatpaal. Reageer maar eens minder geïnteresseerd in deze personen als ze iets aan u vertellen en knoop een gesprek aan met andere gasten.
    Het kan natuurlijk zijn dat u deze verhalen om de een of andere reden wel graag aanhoort. Accepteer dan gewoon dat ze niet op die manier in u geïnteresseerd zijn en blijf luisteren.Sommige HTML is toegestaan