Spring naar inhoud


Kletsen op het kerkhof

Beste Beatrijs,

Het valt me op dat steeds meer mensen tijdens een begrafenis op de gang naar het graf met elkaar lopen te babbelen – en vaak zelfs over zeer triviale onderwerpen. Ik hecht eraan in stilte van en naar het graf te lopen uit respect voor de overledene, terwijl ik nadenk over het gebeuren. Ik kijk dan ook recht vooruit, geen aansluiting gevend voor een praatje. Wel merk ik dat een ander dat ‘niet gezellig’ vindt. Wat vindt u?

Niet kletsen op het kerkhof!

Beste Niet kletsen,

Er zijn van die begrafenissen, waar men met een niet al te bezwaard gemoed heen gaat. De dierbare overledene is ver in zijn jaren tachtig na een welbesteed leven vredig ontslapen na een kort ziekbed. Zijn maatschappelijke betrokkenheid en prettige persoonlijkheid zorgen voor een grote opkomst van relaties en vrienden die hem de laatste eer komen bewijzen. De stemming is sober en ingetogen, zoals passend bij begrafenissen. Toch is het overgrote deel der aanwezigen niet door doffe wanhoop overmand. Aan ieders leven komt een einde, en dit is wel een heel mooi einde. Je zou er bijna jaloers op worden, ware het niet dat je blij bent dat het jouw tijd nog niet is en kijk eens wie we daar hebben: Stoffels en Grondijs! In geen eeuwigheid gezien, die twee.

U heeft gelijk: het reünie-aspect dat elke begrafenis onvermijdelijk aankleeft, moet wachten tot de ter-aarde-bestelling voltooid is en de koffie wordt geserveerd. Toch beginnen in de praktijk mensen al eerder met elkaar te praten, zeker wanneer het heel druk is en de afwerking van de routine veel tijd vergt. Een praatje tijdens de tocht over het kerkhof hoeft niet tot ergernis te leiden, mits de toon gedempt blijft en men andere rouwenden niet stoort. Het verdrietzwaartepunt bevindt zich hoe dan ook in de kop van de stoet. Dat anderen u ‘niet gezellig’ zouden vinden, wanneer u deze gang naar en van het graf liever in stilte maakt, lijkt me eerder een symptoom van uw eigen ergernis dan een werkelijke mening die mede-begrafenisgangers aan elkaar door smiespelen. Zelfs het fanatiekste gezelligheidsdier weet dat hij zich op het kerkhof een beetje moet inhouden. Contemplatie is daar de norm. Als u daaraan hecht, betekent dat heus niet dat anderen u daarom veroordelen.

Artikelen in Dood en begrafenis.


0 reacties

Blijf op de hoogte, abonneer je op de RSS feed voor reacties op dit artikel.Sommige HTML is toegestaan