Spring naar inhoud


Geen gespreksstof

Beste Beatrijs,

Sinds mijn man en ik met pensioen zijn, en dat is sinds enige jaren, zien wij het contact met veel van onze vrienden verslechteren. We vinden geen aansluiting meer in onze gespreksstof. Voor een belangrijk deel komt dat doordat hun en onze bezigheden en ervaringen zijn veranderd, nu we niet meer werken. Het komt er op neer dat de een na de ander een monoloog houdt, die weliswaar met enige aandacht wordt gevolgd, maar zonder dat er een inspirerende, vertrouwelijke of op zijn minst gezellige conversatie op gang komt. Niet alleen de belangstelling voor elkaars bezigheden taant, maar ook de belangstelling voor het wel en wee in het algemeen van de ander. Het doet me verdriet om goede vrienden uit ons leven weg te zien glijden. Moet ik het loslaten omdat nu eenmaal niets in het leven voor eeuwig is, ook vriendschappen niet? Of moet ik het bespreekbaar maken? En zo ja, hoe doe ik dat zonder dat ik de indruk wek dat ik de schuld bij de ander leg?

Grijze gesprekken

Beste Grijze gesprekken,

Ga eens met een bevriend stel naar een tentoonstelling of een concert in plaats van in een restaurant te zitten kletsen.

Gepensioneerden maken vaak minder mee. Hun horizon komt dichterbij te liggen. Gesprekken over ‘hoe het gaat’ zijn daardoor vaak minder interessant. Niet iedereen heeft belangstelling voor andermans kleinkinderen, voor de vele reisjes die pensionado’s maken of voor de kwalen die komen met het klimmen der jaren. Probeer om de afspraken met uw vrienden meer inhoud te geven. Dat kan door gesprekken te vervangen door activiteiten. Ga eens met een bevriend stel naar een tentoonstelling of een concert in plaats van in een restaurant te zitten kletsen. Maak een dagtochtje naar een onbekende stad in Nederland.

Voor de gesprekken met vrienden kan het de moeite waard zijn om de aandacht weg van het persoonlijke te leiden en ergens anders op te richten. Vergeet het obligate ‘Hoe gaat het ermee?’ (als er iets belangrijks aan de hand is, hoort u het toch wel), vergeet de vakantieverhalen, maar leg een onderwerp van algemeen belang op tafel, al dan niet afkomstig uit de actualiteit. Buig u over, ik noem maar wat, de vraag ‘Wordt er in deze maatschappij te veel nadruk op perfectionisme gelegd?’ of ‘Is een goed geweten een voorwaarde om gelukkig te zijn?’ of ‘Is liegen altijd verkeerd?’ Zeg tegen uw vrienden dat het een nieuw gezelschapsspel is en dat er minstens een uur over de vraag gesproken moet worden om het een beetje uit te diepen. Praten over iets wat buiten je onmiddellijke zelf ligt kan allicht wat meer schwung in het gesprek brengen.

Artikelen in Vrienden en kennissen.

Gelabeld met , .


0 reacties

Blijf op de hoogte, abonneer je op de RSS feed voor reacties op dit artikel.Sommige HTML is toegestaan