Spring naar inhoud


Afgezegde afspraken

Beste Beatrijs,

Met een bevriend echtpaar hadden wij een visite afgesproken te onzen huize. Daags tevoren belden de vrienden af met de mededeling dat er iets ‘urgenters’ was tussengekomen. Ik kreeg niet te horen wat dat was en dat vond ik vervelend. Het ging mij niet om het afzeggen zelf, maar om de reden ervan. Ik heb er niet naar gevraagd – dat gaat te ver volgens mij. Wij zijn tamelijk intiem met elkaar, weten alles van elkaars kinderen, ook de minder leuke dingen. Wat is te doen gebruikelijk bij afzeggingen, laat je weten waarom of hoef je dat niet te zeggen?

Afgebeld

Beste Afgebeld,

Nee, het is niet gebruikelijk onder goede vrienden om zonder opgaaf van redenen een afspraak af te zeggen. Onder minder goede vrienden, kennissen, zakencontacten trouwens ook niet. Wie een afspraak afzegt, verbreekt een eerder gedane belofte en schendt daarmee een elementaire code. Sorry zeggen voor de afzegging is niet genoeg, er hoort een toelichting bij die duidt op overmacht van wat voor aard dan ook. Als de werkelijke reden neerkomt op: ‘mijn hoofd staat er niet naar’ of iemand heeft geen zin om de waarheid te vertellen, dan moet hij het fatsoen opbrengen een calamiteitssmoes te verzinnen (ziek geworden, enkel verstuikt, auto kapot, kelder ondergelopen, van die dingen). Zonder verklaring scheep je de ander op met een gepikeerd vraagteken boven z’n hoofd. Terecht bent u ontstemd. Waar ik aan toevoeg: als het zulke goede vrienden zijn, was het niet onbeleefd geweest om te vragen wat er aan de hand was. Onder minder goede vrienden doe je dat niet zo gauw, maar een dergelijk incident had dan waarschijnlijk het einde van de betrekkingen ingeluid.

Artikelen in Vrienden en kennissen.

Gelabeld met .


0 reacties

Blijf op de hoogte, abonneer je op de RSS feed voor reacties op dit artikel.Sommige HTML is toegestaan