Spring naar inhoud


Niet welkom bij begrafenis

Beste Beatrijs,

Onlangs stierf mijn tante, de zus van mijn overleden moeder. Als kind kwam ik veel bij haar over de vloer, maar in de loop van de tijd verwaterde het contact. Later begreep ik van mijn broers en zussen dat zij mij dat bijzonder kwalijk had genomen; ik wist van niets. Ook was zij ontstemd over het feit dat ik mijn moeder de laatste jaren minder had bezocht dan zij wenselijk vond. Voor de goede orde: mijn moeder en ik hadden tot het laatst een heel warme verhouding en ik heb niet het idee dat ik haar iets tekort heb gedaan.

Voor de begrafenis van mijn tante ben ik bewust niet uitgenodigd – zo had zij bij leven beslist. Mijn vraag is: kan ik wel iets laten horen aan haar echtgenoot, die kinderloos is achtergebleven? Ik dacht aan een briefje. Of moet ik uit mijn tantes weigering mij uit te sluiten van haar begrafenis afleiden dat ook mijn oom geen behoefte mee heeft aan contact?

Niet uitgenodigd voor begrafenis

Beste Niet uitgenodigd,

Een condoleancebriefje schrijven is altijd goed. Daar kunt u nooit verkeerd mee zitten. Het gaat wel ver om een familielid uit te sluiten van begrafenisbezoek om geen andere reden dan verwaterde contacten. Doorgaans moet er verraad, malversaties of andere doelgerichte kwaadaardigheid aan te pas komen, voordat iemand de ultieme stap neemt om een veto voor begrafenisbezoek uit te vaardigen. Kennelijk was uw tante teleurgesteld in u en niet van de vergevingsgezinde richting. Nabestaanden willen bepaalde wraakzuchtige laatste wensen nogal eens naast zich neer leggen, maar uw oom had daartoe de moed niet of hij deelde de mening van zijn vrouw. Laat deze kwestie verder voor wat die is en schrijf uw oom toch een briefje met een paar goede herinneringen aan de tante uit uw jeugd om hem met zijn verlies te condoleren. Door uw medeleven te betuigen geeft u blijk van generositeit en blijft u van uw kant on speaking terms. Dit heeft als bijkomend voordeel dat u niet achter een pilaar hoeft weg te duiken, wanneer u hem tegen het lijf loopt bij de volgende begrafenis.

Artikelen in Dood en begrafenis.

Gelabeld met .


0 reacties

Blijf op de hoogte, abonneer je op de RSS feed voor reacties op dit artikel.Sommige HTML is toegestaan